Uffe Østergård activities January-December 2013

Lectures

10.1   Diskussion af Didier Georgakakis, Le champ de l’Eurocratie. Une sociologie polititique du personnel de l’UE, Paris: Economica 2012, “Author meets Critics”, Centre for Modern European Studies, KU

14.1.  “National identitet i Norge og Danmark i det 20.århundrede – mellem politisk nationalisme og kulturnationalisme”, “Dansk og norsk identitet fra middelalderne til i dag. Forestillinger om nationalitet i Norge og Danmark gennem tiderne”, Fondet for dansk-norsk samarbeid, Lysebu, Oslo

23.1.  “EU – kriser og fremtid”, Rotary Hobro, 18.00-20.00

24.1.  “Dansk identitet mellem to fortider – fra multinationalt imperium til homogen småstat”, Folkeuniversitetet i København, Konference “Dansk identitet”, Det Kgl. Bibliotek, 16.00-21.00

26.1.  “Er Europa kommet for at blive”, Vidensfestival, Diamanten, arrangeret af Nyhedsmagasinet Ræson, Dansk Magisterforening og Det Kongelige Bibliotek, 11.55-12.20

19.2.  “EU’s krise – nord mod syd eller føderationens fødselsveer?”, Institut for Samfund, Politik, Udvikling, Aalborg Universitet, 10.15-12.00

21.2.  “Norden i Europa og verden”, Nordisk uge på Rude Strand Højskole, 15.30-18.00

23.2.  “Humanistiske offentligheder 2013: Historie”, Humanistisk faglighed og tværfaglighed, Århus Universitet 22-23.2, 11.00-11.45

13.2.  “Konklusion og diskussion: Stater og moderniseringsprocesser i Skandinavien”, seminar mellem Mellem stat og privat, Centre for Business History, CBS, 12.00-16.30

7.4.    “Revolutionens Paris”, Aarhus Folkeuniversitet i Emdrup, 14.45-16.30 (hel dags forelæsninger om Paris)

19.4.  “Kontrafaktiske ræsonnementer, åbne situationer og komparation – geopolitik, naturlige grænser, identitetspolitik og nationalisme i Nordeuropa med særligt henblik på Oldenburg imperiet”, 13. møde i Humanomics – mapping the Humanities in Denmark, Velux forskningsprojekt, Center for Semiotics, Aarhus Universitet, 11.30-13.00

7.5.    “Danish History and Memory – 1814 and 1864 in Context”, Historisk Fakultet og Institut for Polsk Kultur, Warszawa Universitet, 17.00-19.00

10.5. “Nation Branding and Competition among nation states”, Workshop on “Economic Nationhood and Globalization”, Central European University, Budapest, organized by Stefan Berger (Ruhr Universität, Bochum) and Thomas Fetzer (CEU), 9.45-10.30

15.5.  “The History of the European Union – a European Identity”, 15-16 May, 17.45-19.00

16.5.  Moderator of debate on future of EU, the European Youth Summit – Future of the EU, Højskolen Østersøen, May 16, 15.30-17.30

23.5.  “Mapping the Humanities. Presentation of the Research Program Humanomics”, Annual Convention of DBP, Vilvorde Kursuscenter, May 23-24

24.5.  “København som hovedstad i det oldenborgske dansk-norsk-holstenske monarki” afsluttende bemærkninger på konferencen “København – imperiehovedstaden”, Fondet for dansk-norsk samarbejde, Schæffergården May 24, 17.00-18.00

27.5.  “Norden and Germany – the Nordic Countries and the German states in plural and in singular”, keynote at the Conference “Norden – Tyskland”, the Nordic Embassies, Berlin May 27, 10.00-11.00

1.6.    “Europas rolle i det 21. århundrede”, “Europas fremtid – europæiske værdier”, 9. Thorkild Kristensen seminar, Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle 1. juni, 9.20-10.45

8.6.    “Vækst i politisk frihed i det 20. århundrede?” Sommerhøjskole i Vanløse, tema “Vækst”, Højskoleforeningens Have, 9.30-12.00

8.8.    “Konkurrencestaten og det europæiske paradoks”, “Globalisering og demokrati: Konkurrencestaten og dens konsekvenser”, Grundtvigs Højskole Frederiksborg, 9.15-12.00

19.8.  “1864 kontrafaktisk betragtet (med Inge Adriansen, Sten Bo Frandsen og Rasmus Glenthøj) “Kampen om Jylland – eftervirkninger af 1864”, Fregatten Jylland, Ebeltoft (i samarbejde med Historiecenter Dybbøl Banke, Gl. Estrup landbrugsmuseum og Dannevirkemuseet)

2.9.    “De nye regionale nationalismer i EU”, Indblik i Europa, EU forelæsningsrække, Folkeuniversitetet i Århus, Emdrup, 19.45-21.30

5.9.    “Dansk identitet i en globaliseret verden”, Ærø Folkeuniversitet, Marstal Navigationsskole, 19-21.30

6.9.    “Barcelona, Catalonien, Spanien og EU – catalansk nationalisme”, Virum gymnasium, 12.10-14.00

10.9.  “Krigens kulturhistorie I”, Polyrgruppens 22. lederseminar “Politik og kultur i globalt perspektiv”, Hotel Piran, Piran, Slovenien, 9.00-12.00

11.9.  “Krigens kulturhistorie II”, Polyrgruppens 22. lederseminar “Politik og kultur i globalt perspektiv”, Hotel Piran, Piran, Slovenien

24.9.  “Istanbul”, Eventyrernes klub, Kbh., 18.00-20.00

25.9.  “Dansk liberalisme”, lancering af bogen ”Liberalisme”, Københavns Universitet, 15.30-18.00

26.9.  “De usynlige grænser i Benelux”, Roskilde Studiekor, Roskilde, 19.00-21.30

27.9.  “Istanbul”, Arkitektskolen i København, afd. 2 Architecture in an Urban Context, 10.00-12.00

3.10.  “Norden som konstruktiv og narrativ”, Dansklærerforeningens årsmøde, sektionen for stx og hf “Narrativ Norden”, Mercure hotel, Malmø 13.15-14.15

3.10.  “Eftervirkninger af 1864 i dansk politisk kultur og erindring”, Mølholm Kirke, Vejle, 18.45-20.45

6.10.  “Revolutionens Paris”, Folkeuniversitetet i Århus, 14.145-16.30

22.10. “Barcelona og Catalonien”, Spanien rundt, Folkeuniversitetet i Århus, Emdrup, 17.15-19.00

25.10. “Europæiske kulturhovedstæder – kultur, branding og europæisk identitet”, Æstetik og Kulturs Årsseminar 2013, Europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017: “Rethink” – Hvad er meningen hvad er perspektivet?, Kasernescenen, Aarhus Universitet, 14.00-17.20

29.10. “Protestantismen og den nordiske mentalitet” Norden, Folkeuniversitetet i Aarhus, 19.30-21.15

30.10. “Barcelona og Catalonien”, Spanien rundt, Folkeuniversitetet i Aarhus, 17.15-19.00

5.11.  “Højreradikalisme, højrenationalisme og højrepopulisme i EU”, Højreradikalismen på march i Europa?, AOF, P.H.Caféen, København, 10-15

7.11.  “En ny fortælling for Europa”, EU-Komissionens og Europaparlamentets repræsentation i Danmark, København, 16.00-18.00 (med Morten Løkkegaard, per Nyholm og Iben Tranholm)

12.11. “On the interconnection between a historical Lutheran protestant legacy and Nordic identity”, Workshop Nordic Secularity and its Manifestations, University of Oslo, November 11-12, 2013, 9.30-10.30

13.11. “Norden i historisk perspektiv – med focus på 1814”, Grænseforeningen i Aarhus, Risskov 19.00-21.45

Conferences and seminars

13.1.-15.1. “Dansk og norsk identitet fra middelalderen til i dag. Forestillinger om nationalitet i Norge og Danmark gennem tiderne”, Fondet for dansk-norsk samarbeid, Lysebu, Oslo (referat i Weekendavisen Idéer 25.1. 13)

24.1.  Konference “Dansk identitet”, Diamanten, Folkeuniversitetet i København og Det Kgl. Bibliotek, 16.00-21.00

26.1.  “Vidensfestival”, arrangeret af Nyhedsmagasinet Ræson, Dansk Magisterforening og Det Kongelige Bibliotek, Diamanten, 10.00-22.00 (referat i Magisterbladet 8.2. 13)

4.-5.2             “Workshop – Making Europe: The Social Sciences and the Production of European Integration”, Institut for Statskundskab, Kbh. Universitet

8.2.    11. møde i Velux forskningsprojektet, “Humanomics”, Århus Universitet, Center for Semiotics, 11.00-21.00

22.-23.2. “Humanistisk faglighed og tværfaglighed”, Århus Universitet 22-23.2. arrangeret af Velux programmet Humanomics

11.3.  12. møde i Velux forskningsprojektet, “Humanomics”, Kbh. Universitet, Psykologi, 11.00-a21.00

13.3.  “Mellem stat og privat – Staterne og moderniseringsprocessen i Skandinavien”, Centre for Business History, CBS, 12.00-16.30

19.4.  13. møde i Humanomics – mapping the Humanities in Denmark, Velux forskningsprojekt, Center for Semiotics, Aarhus Universitet, 11.00-21.00

3.5.    “EU 40 år”, Europakommissionens og Europaparlamentets repræsentationer i Dnmark, Center for lederskab, Kbh. 10-18

9.-10.5. Workshop on “Economic Nationhood and Globalization”, Central European University, Budapest, organized by Stefan Berger (Ruhr Universität, Bochum) and Thomas Fetzer (CEU), May 9-10

14.5.  “20 Years That Changed Europe. The Copenhagen Criteria and the Enlargement of the European Union”, Royal Academy of Sciences and Letters, Copenhagen and DIIS

15.-16. 5. “European Youth Summit – the Future of EU”, Højskolen Østersøen May 15-16

23.-24.5. Annual Convention of DBP, Vilvorde May 23-24

24.-25.5. “København – imperiehovedstaden”, Fondet for dansk-norsk samarbejde, Schæffergården May 24-25

31.5.-1.6. “Europas fremtid – europæiske værdier”, 9. Thorkild Kristensen seminar, Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle 31. maj – 1. juni

5.8.-9.8. “Globalisering og demokrati: Konkurrencestaten og dens konsekvenser”, Grundtvigs Højskole Frederiksborg 5.-9.8

19.8.  “Kampen om Jylland – eftervirkninger af 1864”, Fregatten Jylland, Ebeltoft (i samarbejde med Historiecenter Dybbøl Banke, Gl. Estrup landbrugsmuseum og Dannevirkemuseet)

2.9.    14. møde i Velux forskningsprojektet, “Humanomics”, Københavns Universitet, Psykologi, 11.00-19.00

7.-14.9. Polyrgruppens 22. lederseminar “Politik og kultur i globalt perspektiv”, Hotel Piran, Piran, Slovenien

27.9.  “The Role of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020”, CBS, 14.00-17.00

2.10.  Fondsstrategisk møde i Veluxfonden, Søborg, 13.00-17.30

4.10.  “Tværvidenskab og naturalisering: Den neuro-evolutionære tendens i humanvidenskaberne”, KUA, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

8.11.  16. møde i Humanomics – mapping the Humanities in Denmark, Velux forskningsprojekt, Københavns Universitet, 11.00-21.00

10.-12.11. Workshop Nordic Secularity and its Manifestations, University of Oslo, November 11-12, 2013

14.-15.11. “Negotiating the Humanities”, Aarhus Universitet

Media: articles and interviews

5.1.    “To hundrede år efter statsbankerotten” (interview), Berlingske Business, 5.1., 10

28.1.  “Cameron får ikke noget tag-selv bord” (interview), Notat 28.1,

2.2.    “Den globale kamp om den bløde magt” (interview ved Rasmus Elmelund), Information, 2.2., 12-13

4.2.    “Europa er en historie om monarkier i krig” (interview ved Thorsten Asbjørn Lauritsen), Kristeligt Dagblad 4.2., 13, 6

7.2.    “EU mellem krise og succes – har det fælles marked for arbejdskraft endelig indfundet sig?”, DR P1 morgen, 8.10-8.20

12.2.  “Vild lønfest for EU-chefer” (interview ved Andreas Karker), BT 12.2, 12

17.2.  “Vorherres politiske stedfortræder” (interview ved Rasmus Raun Westh), Politiken PS 17.2, 3

18.2.  “Her bliver der ikke sparet” (interview om EU-repræsentationen i Kbh. ved Christian Steffens Nielsen) BT 17.2., 6-8

1.3.    “Er dansk politik nået til vejs ende?” (interview ved Henrik Hoffmann-Hansen), Kristeligt Dagblad 1.3.,1-2

11.3.  “Ungarsk forfatningsændring – demokrati eller diktatur? Forholdet til EU” (interview) DR2, 17.05-17.15

11.3.  “Ungarsk forfatningsændring – demokrati eller diktatur? Forholdet til EU” (interview) TV2 News, 21.15-21.30

26.3.  “Danskerne ønsker autoriteterne tilbage” og “Autoriteter skal kunne tale for sig” (interview ved Morten Mikkelsen), Kristeligt Dagblad 26.3., 1 og 11

30.3.  “Danskerne og autoritet” (debat og leder) Information 30.3.,

9.4.    “Denne historie går ikke verden rundt” (interview ved Rasmus Elmelund), Information 9.4., 14-15

19.4.  “Au Nord, les politiques on tout à declarer”, Le nouvel Observateur Monde, www.challenges.fr.monde

14.5.  “Højreradikalisme i Spanien?” (med Jørgen Laurvig), DR2 Dagen, 17.40-17.50

15.5.  “EU og danskerne” (interview), P4 DR Syd, 17.10-17.20

17.5.  “I Norge er fædrelandssangen flerstemmig” (interview ved Signe Ravn-Højgaard), Kristeligt

18.5.  “Nationalismen er blevet global” (interview ved Esben Schiørring om de danske EU-forbehold), Politiko, Berlingske 18.5, 10-11

24.5.  “Den sammensatte identitet” (interview om dobbelt statsborgerskab ved Steffen Mcghie), Kristeligt Dagblad 24. maj, 4

24.5. “København har for længst vundet Melodi Grand Prix” (interview ved Mathias Koch Stræde), Information 24. maj, 14-15

26.5. “Homoægteskaber splitter de borgerlige i Europa” (interview ved Michael Seidelin), Politiken 26. maj, 4

3.6.    “Dobbelt statsborgerskab deler blå blok” (interview ved Morten Plesner Mathiasen) Jyllandsposten 3. juni, 8-9

4.6.    “Tyskland, Frankrig og Italien vil bekæmpe ungdomsarbejdsløshed i EU” (interview), DR P1 Morgen, 8.25-8.30

16.6.  “Præsidenterne og magien i Berlin” (interview om præsident Obama i Berlin ved Michael Kuttner), Jyllandsposten Indblik 16. juni, 10-11

20.6.  “Obamas tale ved Brandenburger Tor i Berlin som vidnesbyrd om Tysklands styrke i EU”, DR P1 Morgen, 8.20-8.30

6.7.    “Hvordan beskytte demokratiet mod demokratiet? Læren fra militærkuppet i Egypten” (samtale med Jon Kaldan), DR P1 Orientering weekend, 17.20-17.35

12.7.  “Nordisk trekantsdrama” (interview om Rigsfællesskabet og fiskeristriden mellem Færøerne og EU med Heini i Skorini), Weekendavisen 12.7., 1

16.7.  “Fiskerikonfikten, Færøerne og Rigsfællesskabets fremtid”, DRP1 Radioavisen 18.05, DR 1 TV-avisen 19.30

21.7.  “Tyrkiets lange vej til EU”, (samtale med Anne Haubek), DR P1 Europa lige nu 17.40-17.55

22.7.  “Talebans tabstal holdes skjult for offentligheden” (interview ved Claus Blok Thomsen og Jacob Svendsen), Politiken 22.7., 4

25.7.  “Afghanistan indsatsen” (interview ved Claus Blok Thomsen), Politiken 25.7., 4

31.7.  “EU, Rigsfællesskabet og Færøerne”, Radio24syv 31.7. 7.05-7-15

4.8.    “EU, Rigsfællesskabet og Færøerne”, (interview med Martin Krasnik), DR 2, Deadline, 22.40-22.45

17.8.  “Frikadellen og folkesjælen” (interview), Berlingske 17.8.,

17.8.  “Jagten på den europæiske fortælling (interview ved Michelle Færch), Information 17.-18.8., 12-13

18.8.  “Den lille havfrue fylder hundrede år – branding identitet”, Kultursøndag DR P1, 9.10-9.15

19.8.  “Kun få lande påtager sig skylden for fortidens forbrydelser” (interview ved Mette Skov Hansen), Kristeligt Dagblad 19.8, 6

22.8.  “Ny Vestas-uro truer ikke længere nationalfølelsen” (interview ved Lars Henriksen), Kristeligt Dagblad 22.8., 2

3.9.    “Ingen ende på Napoleon?”, Information 3.9., 13 (anmeldelse)

8.9.    “Det gamle og det ny Europa i dag tolv år efter Irak”, Europa lige nu, DR P1, 17.30-17.50

23.9.  “Det tyske valg”, “Det røde felt”, Radio24syv, (med Lars Trier Mogensen) 10.00-12.00

23.9.  “Merkel søger koalitionspartner”, Deadline DR2 (med Martin Krasnik), 22.45-23.00

24.9.  “Konservativ euromodstand i Danmark og EU”, Orientering DR P1, 17.30-17.45

1.10. “35 % vil forlade EU” (interview) Altinget.dk

2.10.  “Danmarks bedste sabotør”, Information 2.10., 16-17

18.10.“Den globale danske nomade” (anmeldelse af Sven Burmesters erindringer), Information Bøger 18.10., 14

19.10. “Rød-hvid. Rækker dansk identitet helt til Arktis?”, Politiken Debat 19.10., 6

25.10. “Den hidtil bedste bog om islamisme”, (anmeldelse af Mehdi Mozaffari, Islamisme. En orientalsk totalitarisme), Information Bøger 25.10., 10-11

28.10. “EU åbner øjnene for forfulgte kristne”, (interview ved Tobias Stern Johansen), Kristeligt Dagblad 28.10, 5

Articles and books

“Grundtvig som politisk tænker”, Review-essay, Økonomi og Politik 2012:4, 114-118

“Grundtvigs og dansk politisk kultur”, Folkevirke 68:1, 2013,11-14

“Bog for bog: Den særlige danske nationale identitet” (samtale med Jon Faber), www.information.dk/455326, 22.3.2013

“Union, federation or “merely” European Cooperation”, Baltic Worlds vol. VI:1, May 2013, 46-50

“I vor tid – med Bjøl”, Udenrigs 2013:1, 120-22

“Medborgerskab i en globaliseret verden”, Grænsen 75:3, juni 2013, 16-21

“Det svenske konsulat i Istanbul” og “Boomtown ved Bosporus”, Sfinx 36:2, 2013, 73-77 og 104

“Lutheran Orthodoxy and Anti-Catholicism in Denmark 1536-2011” (with Jes Fabricius Møller), in Yvonne Werner and Jonas Harvard (eds.), European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective, European Studies vol. 31, Amsterdam- New York: Rodopi 2013, 165-189

“Ingen ende på Napoleon?”, Information 3.9., 13

“Danmarks bedste sabotør”, Information 2.10, 16-17

“Den globale danske nomade”, Information Bøger 18.10, 14

“Rød-hvid. Rækker dansk identitet helt til Arktis?”, Politiken Debat 19.10., 6

“Den hidtil bedste bog om islamisme” (Mehdi Mozaffari, Islamisme. En orientalsk totalitarisme), Information Bøger 25.10., 10-11

“Krig, statsdannelse og demokrati”, Peter Lodberg, Jens Torkild Bak og Mette Bock (red.), Danmark i krig, Kbh.: Anis, 173-220

Evaluations/ Reviews

Academy of Finland, History Applications March 7-8, 2013

Östersöstiftelsen (Södertorn Högskola) 25. August 2013

Teaching

Exams, CBS

7.6.    specialeeksamen i Europæiske studier (Katrine Elting og Stine Ellehammer, “Migration i EU og det Indre Marked”)

28.6.  specialeeksamen i europæiske studier (Chadi Moukhaiber, “Civilisationernes sammenstød og debatten der fulgte”)

4.9.    specialeeksamen i Europæiske studier (Inger Cæcilie Hansen, “Den armorikanske drøm – Regional identitet i Bretagne”)

Opponent

31.1.  Jacob Tullberg, “Beyond Feudalism. European Feudalism in Comparative Perspective” (Ph.d. defense together with Sverre Bagge and John A. Hall), Saxo Instituttet, Kbh. Universitet

External Examiner

11.1.  “Human Rights and International Politics”, Juridisk Institut og Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (Tonny Brems Knudsen og Sten Schaumburg Müller)

28.-29.1 “Statsdannelse og regimeforandringer: Hvorfor Europa?”, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (Jørgen Møller)         

30.1.  “Human Rights and International Politics”, Juridisk Institut og Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (Tonny Brems Knudsen og Sten Schaumburg Müller)

Marts Department of Business Communication, Aarhus University (to specialer)

April Europastudier, A.U. (speciale)

13.5.  Department of Business Communication, Aarhus University (opgave)

3.6.    Institut for Statskundskab, A.U. (speciale)

13.-14.6. Strategisk Human Ressource Management, MPG Aalborg Universitet (21 studerende)

23.8.  Statskundskab, Aalborg Universitet (tre specialer)

September Institut for Statskundskab, A.U. (bacheloropgaver)

7.10.  Specialeeksamen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Written exams

Human Rights and International Politics, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Specialer uden mundtligt forsvar KU, ÅU, AaU, RUC, ÅU (Europastudier, Statskundskab, Internationale Studier, Administration, Global Studies, Italiensk)

“Nationalisme og nationalismeteori”, Frodskaparsetur Føroya (januar 2013)

Institut for Statskundskab, A.U. og Syddansk Universitet (BA opgaver), 8.7.

Peer Reviews

(svensk) Historisk Tidskrift, Aarhus Universitetsforlag, Hans Reitzels Forlag, Routledge, Nations and Nationalism, Conceptual History, Temp. Tidsskrift for Historie,

Other activities

Editorial meeting Udenrigs 16.1, 18.00-23.00

Møde i Idépolitisk udvalg, Foreningen Norden 5. 2. 2013, 14.00-17.00

Orbis Terrarum, lancering af Peter Ørsted, Kelterne, Forlaget Sfinx 2013, Den Franske Ambassade 7.2. 15.00-17.00

Møde i redaktionsrådet for tidsskriftet Temp, Århus Universitet 1.3.2013, 12.00-20.00

Møde i repræsentantskabet for Orbis Terrarum, Århus Universitet 10.4.2013, 15.00-19.00

Møde i Idépolitisk udvalg, Foreningen Norden 25.4. 2013, 15.00-18.00

Collaborative research projects

“Writing the Nation – National Historiographies and the Making of Nation States in 19th and 20th Century Europe”, Stefan Berger, Manchester University/Universität Bochum, 7 vol. Palgrave Macmillan (2008-2014 in press), (2000-2008), European Science Foundation

“Anti-Catholicism in Northern Europe”, Rom and Lund Universitet (financed by Riksbankens Jubilæumsfond Sweden) 2011-2012, publication Rhodopi Press 2013

“Grundtvig in Context”, Grundtvig Centret, Vartov og Aarhus Universitet (2011-2013)

“Nation-Building in Empires in the Nineteenth Century”, organized by Stefan Berger, Manchester University/Ruhr Universität, Bochum and Alexei Miller, Central University, Budapest (2010-2012)

“Economic Nationhood”, organized by Thomas Fetzer, Central European University, Budapest and Stefan Berger, Ruhr Universität, Bochum (2013-)

“Legacies of Empire”, Andrew Mycock, University of Huddersfield, UK and Amsterdam University, financed by European Science Foundation (2011-13)

“Humanomics” (2012-2015) Velux fonden (Frederik Stjernfelt and David Budtz Pedersen, Aarhus University)

“Protestantisme-netværk” (2012-)