UØ aktiviteter 2003

 

Bøger og artikler

“Holocaust, Genocide and European Values”, Steven Jensen (ed.), Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates, The Danish Center for Holocaust and Genocide Studies, 2003, Danish Genocide Studies Series vol. 2, 175-92; reprint in Jean Monnet Center Newsletter 15 October 2003, 8-29

“Den Jyske Historikers første hundrede numre”, Den Jyske Historiker 100, 2003, “Mellem civilisationshistorie og globalhistorie”, 5-11

“Lutheranismen, danskheden og velfærdsstaten”, Klaus Petersen (red.), 13 Historier om den danske velfærdsstat, Syddansk Universitetsforlag 2003, 27-37

“Dansk udenrigspolitik – de første 2500 år”, Udenrigs 2003:1, 89-92

“Världsförbättrare kan inte sitta på åskådarläktaren”, Axess 4, maj 2003, 9-10

“Dansk interventionspolitik”, Jean Monnet Center Newsletter 14, June 2003, 38-45

“Dannelsesrejse i det 3. årtusinde”, Provenu 1, 2003, 24-26

“Gibraltar”, Sfinx 26:2, 2003, 92-96

“Alt fast og solidt fordufter – nation og civilisation i den moderne verden”, B. Pécseli (red.), Kultur og pædagogik, Kbh.: Hans Reitzels forlag 2003, 61-87 (3. oplag)

”Europa er der hvor der ikke er dødsstraf”, Kritik 165, 51-54

”For konge og fædreland. Universiteterne i den multinationale dansk-norsk-slesvigsk-holstenskee Helstat”, Rubicon 11:2, august 2003, 17-41

Christine Antorine m.fl., Epostler. En antologi, Kbh.: Gyldendal 2003 (189s.), medforfatter

”Efterskrift” plus noter til Anthony Smith, Nationalisme. Teori, ideologi, historie, Kbh.: Hans Reitzels Forlag 2003, 200-207

”Danske myter”, Kvan november 2003

”Nationellt självbestämmande?”, Hans-Åke Persson och Håkan Arvidsson (red.), Europeiska brytpunkter, Lund: Studentlitteratur 1993, 25-70

 

Avisartikler, kommentarer og interviews

“Minister afkræves forklaring om nyt institut”, Jyllands-Posten 14. januar, 3 (interview)

“Grusom historie”, Kristeligt Dagblad 21. januar, 6 (“Bøger på mit natbord”)

“Historiens grusomme lære”, Kristeligt Dagblad 23. januar, 7 (interview)

“Auschwitz-dag mødes af kritik”, Jyllands-Posten 25. januar, 4 (interview)

“Danmark og folkedrab”, 27-1, red. Klaus Slavensky o.a., 10

“Mindedag for folkemordsofre får stille start” Berlingske Tidende 27. januar, 2 (interview)

“Den ulykkelige splittelse”, Tanker om krig Kristeligt Dagblad 28. marts, 6 (interview)

“Strid om massakre”, Berlingske Tidende 8. maj, 4 (interview)

“Velfærdsstatens krise”, Kristeligt Dagblad (interview), 9. maj, 9

“Danskhed og nationalstat”, Weekendavisen Bøger, 15. maj, 6

“Avantgarden i andegården”, Weekendavisen (interview ved Arne Hardis), 4. juli, 4

“DF versus “Denmark and the Holocaust”, Ritzaus Bureau, trykt i mange aviser, 6. juli og 7. juli

“DF: Bog skal fjernes”, Jyllandsposten 8. juli, 5 (interview)

“Forsker nægter at svare på DF-angreb”, Jyllandsposten 9. juli, 7 (interview)

“Det handler også om buksevand”, Politiken Kultur 23. august, 1-2 (interview ved Carsten Andersen)

“Regeringens alliancer er farlige”, Kristeligt Dagblad 5. september 2003, 14

”Danskere i top med skilsmisser”, Kristeligt Dagblad 11. september, 1 (interview ved Karin Dahl Hansen)

”De glemte universiteter”, Weekendavisen Kultur 12. september, 6

”Fredsfyrstens universitet”, Weekendavisen Kultur 12. september, 7

”Helstatens universiteter”, Weekendavisen Kultur 19. september, 9

”Universitas Regia Frdericiana”, Weekendavisen Kultur 26. september, 9

”Det seramposke kollegium”, Weekendavisen Kultur 3. oktober, 9

”Kløften i Øresund”, Weekendavisen Kultur 3. oktober, 9

”Værdikampens kviksand”, Ugebrevet A4 nr. 34, 6. oktober (interview)

”Ambassadesag Årtiers største bommert””, Berlingske Tidende 14. oktober, 3 (interview ved Michael Kuttner)

”Tyskland holdes fast på skylden”, Kristeligt dagblad 16. oktober, 5 (interview ved Ulla Poulsen)

”DR, en lygtepæl og noget blomstervand”, Politiken Debat 16. november, 4 (interview om kulturkampen)

”Forsker vil undersøge antisemitisme”, Politiken 26. november, 6 (interview)

”Indvandring splittrar Norden”, Sydsvenska Dagbladet 29. november, Kultur B 2-3

”Rapporten der skiller vandene”, Politiken 3. december, 1 (interview)

”Prøv at kalde Norden for Nordeuropa”, Jyllands-Posten 6. december, 9

”Var Jesus europæer?”, Nyhedsmagasinet Ræson www.raeson.dk 9. december, 1-7 (interview af Nynne Bjerre Christensen)

”Værdigrundlaget kom til sidst”, Kristeligt Dagblad 11. december, 7(helsidesinterview ved Jacob Langvad)

”Et magtmenneske eller den onde selv” Kristeligt Dagblad 16. deecmber, 5 (interview om Saddam Hussein ved Jens Lenle)

”Norden i dag”, Aftenposten (Oslo) 29. december)

 

Radio og TV

4. januar 12.50-13.10

“Europæisk identitet efter udvidelsen”, Refleks DR P1

14. januar 8.10-8.15

“Auschwitz-dag i Danmark” DR MorgenTV

27. januar 8.10-8.20, TV 2 God Morgen, TV 2 kl.10, TV-avisen, DR P3, DR P1, TV-Danmark, Københavns Radio, Radio-nyhederne, DR TV-avisen

“Hvorfor en Auschwitz-dag — og hvordan”

27. januar, 23.05-24.00

“Folkedrab og Auschwitz-dag”, debatprogrammet Poul Friis, DR P1

23. marts, 12.50-13.50

“Europa og krigen”, Agenda DR P1, v. Klavs Birkholm (m. Ulla Holm, Peter Bugge, Henrik Rye Møller og Nils Arne Sørensen)

23. marts, 21.30-21.45

“Er krig kun ond?” Søndagsmagasinet, DR 1

24. marts, 19.45-20.00

“Politikommissionens betænkning som uerkendt centralisme”, TV Midt, Nord og Vest

25. marts, 20.00-20.30

“EUs hemmelige arkitekt – Jean Monnet”, Debat om EU, DR P1

27. marts, 20.00-20.30

“Danmark, USA, EU og Krigen i Irak”, DR 2 Debatten

29. marts, 13.30-14.00

“Død eller levende – Europæisk udenrigspolitik efter Irak-krigen”, Debat om EU, DR P1

9. april, 7.20-7.30

“Værnepligten i fremtiden”, Morgenmagasinet DR P1

11. april, 19.05-19.20

“Det aldrende Europa”, NRK P2 (Norsk Kringkasting)

16. april, 14.10-14.30

“EU’s fremtid i historisk lys efter udvidelsen”, Diskussion med Ove Fich, Københavns Radio

5. maj, 21.20-21.25

“Befrielsesdagens fremtid”, TV-avisen, DR 1

16. maj, 16.00-17.00

“Lokummets civilisationshistorie”, DR P1 (genudsendelse fra 1992)

19. maj, 23.20-23.30

“Betydningen af Folkeafstemningerne i Øst- og Centraleuropa for EUs legitimitet”, DR 2 Deadline

29. maj, 16.00-17.00

“Gaflens historie”, DR P1 (genudsendelse fra 1993)

14. juli, 23.10-23.20

“Er kulturradikalismen død – og er det godt?”, DR 2 Deadline (diskussion med Ebbe Kløvedal Reich)

3. august, 12.50-13.50

“Europa er ikke et sted, men en idé. Streger på landkort, billeder i vore hoveder – om grænsers betydning og væsen i en verden i forandring”, Agenda DR P1 (og 9. aug. 21.50)

16. august, 17.30-17.45

“Udstillingen “Idee Europa – Entwürfe zum ewigen Frieden” på Deutsches Historisches Museum”, Europaklip DR P1 (og 18. aug. 22.30-22.45)

9. september, 23.05-24.00

“Kulturkampen”, Debatprogrammet Poul Friis DR P1

6. oktober, 19.20-30

”Det danske flag”, DR 1 19 direkte

7. oktober, 19.20-30

”Svinet som dansk nationalsymbol”, DR 1 19 direkte

14. oktober, 7.10-7.20

”Besættelsen af den danske ambassade i DDR september 1988”, Morgenmagasinet DR P1

20. oktober, 21.20-21.25

”Højrepopulismen i Europa – valget i Schweiz”, TV-avisen DR 1

5. november, 7.45-7.55

”Antisemitisme i Europa?” Morgenmagasinet DR P 1

10. november, 14.00-15.00

”Med international bagage” (interview), video om studier i udlandet, produceret for Cirius af elever fra Avedøre gymnasium

21. november 12.00-13.00

”Hvorfor støtter den danske stat den nynazistiske radio Oasis?”, interview i nederlandsk Radio P 1 Journal

23. november 21.20-21.30

”Kongehuset og danskheden”, DR 1 søndagsavisen

27. november, 19.15-19.20

”Den tilbageholdte rapport om antisemitisme”, TV2 Nyhederne

1. december, 18.00-18.15

” Norden i dag” Skåne Direkt (radio)

1. december, 22.00

”Nordisk identitet och Öresund”, Fringo TV

2. december, 21.15-21.20

”Antisemitisme i Danmark”, DR 1 TV-avisen

6. december, 13.30-14.00

”Neo-antisemitisme i Europa?” P1 Debat om EU DR (med Ole Espersen og Herbert Pundik)

8. december, 22.50-23.00

”Norden i dag”, DR 2 Deadline (med Håkan Arvidsson)

14. december, 23.05-23.10

”Europas grænser” DR 2 Deadline 2. sektion

 

Foredrag og forelæsninger

13. januar

“Indledning”, seminar om Auschwitz-dag i Danmark, IIS Nytorv 5

22. januar

“Danish History and Culture”, Denmark Today, Århus Universitet

27. januar

“Velkomst til Auschwitz-dag”, Workshop for gymnasieelever, Københavns Universitet Amager arr. af IIS

4. februar

“Tyrkiet og Europa”, Den Sorte Diamant, Den Danske Europabevægelse

22. februar

“Globalization or Inter-nationalization – Democracy, Citizenship and Globalization”, Cultural Studies Workshop on “Citizenship and Identities”. organized by the Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta at the International Center, Goa, India

3. marts, 15.15-17.00

“National Identity and European Integration: The Case of Denmark”, Jean Monnet lectures, Univerity of Aarhus

3. marts, 19.30-22.00

“Det nye Europa – hvad skete der med nationalstaten?”, Ryslinge Højskole

15. marts

A historical tour of Byzantine and Ottoman Istanbul, European Studies, Århus University

17. marts

“Turkey and Europe”, The Swedish Institute in Istanbul

24. marts, 15.00-18.00

“Politikredsinddelingen i glokaliseringens tidsalder”

Hobro Kommunes politi- og retskredskonference, Hobro Gymnasium

25. marts, 16.00-18.30

“Holocaust og den europæiske identitetsdannelse”, Foreningen De Historiestuderende, KUA

2. april, 10.00-12.00

“Kulturelle aspekter af EUs østudvidelse”, Politologisk Forening, Institut for Statskundskab, Å.U.

7. april, 9.30-12.30

“Development or Suspension of Conscription in the 21 st Century”, Conference concerning “Recruiting Models for the Armed Forces in the 21st Century”, Danish Ministry of Defence, Hotel Scandinavia 6.-9. April

9. april, 17.00-17.30

“EU kulturelt betragtet”, Informationsmøde for Masteruddannelse i Europastudier, Institut for Statskundskab, KU

10. april, 15.30

“Ytringsfrihed i dagens Danmark”, Tale ved overrækkelse af PEN’s Heibergpris til Kaare Bluitgen

12. april, 10.00-12.00

“Europa og Tyrkiet”, Jaruplund Højskole (Flensborg)

24. april 11.00-11.30

“Il paradosso danese – nazionalismo integrale in uno stato nazione territoriale”, konference “L’identità nazionale italiana nel passato e presente in una prospettiva comparativa”, Romansk Institut Kbh. Universitet og Det Italienske Kulturinstitut, KUA 24. april

26. april, 13.15-14.00

“Holocaust og europæiske værdier”, “Humaniora Festival”, Københavns Universitet Amager 25.-27. april

10. maj

“The Ukrainian Famine and the Holocaust”, Conference “Echoes of the Holocaust”, Lund University May 9.-10.

14. maj, 10.00-12.00

“The Limits of Europe”, Jean Monnet lecture, Department of Political Science, Copenhagen University

20. maj, 19.00-21.30

“Det multinationale Danmark”, Integrationsrådet Frederiksberg Kommune (sammen med Mehmet Necef og Sherin Khankhan)

5. juni, 13.00-16.00

“Grundloven i et historisk perspektiv”, De folkelige møder i Riis Skov, Århus

13. juni, 10.00-17.00

Presentation of the research program on Holocaust and Genocide Studies, at the DCISM cooperation day; workshop presentation “Ethnic cleansing and nation building”

18. juni, 13.00-16.00

“Identities and identifications” (with Thomas Hylland Eriksen), ph.d. research seminar in Cultural theory (subject, image, culture, nation), Institute for Comparative Literature, Copenhagen University

19. juni, 9.00-12.00

“Theories of Nations and Nationalism”, ph.d. research seminar in Cultural theory (subject, image, culture, nation), Institute for Comparative Literature, Copenhagen University

20. juni, 10.30-12.30

“Europas nye ansigter i Øst- og Centraleuropa”, seminar for kontoret for koordinering af EU-politik, Udenrigsministeriet, Lisegården, Liseleje

16. juli, 9.15-12.00

“The Baltic Sea as a Historical Region”, Øresund Summer University, Baltic Studies, University of Copenhagen, Political Science Department

23. juli, 9-12

“Hvilke værdier har vi fælles i Europa?”, Hadsten Højskole kursus om Danmark i Europa – Europa i Danmark

24. juli, 9-15

“The EU and other models of governance of diversity – a historical perspective”, Højskolen Østersøen

1. august

“Øst- og Centraleuropa i EU”, Axel Film

5. august, 10.30-13

“Den verdensomspændende rejse”, FCK Underviserkonference, Esbjerg Højskole

7. august, 19.30-22

“USA og Europa nu og tidligere”, Kalø Sproghøjskole

22. august, 13.15-15.00

“Danish History and Culture”, Denmark Today and Destination Denmark, Århus UNiversitet

25. august, 9.30-12.00

Comment to Ole Wæver, “Regions and Powers: The global security conditions for the European region”, Summer School in Contemporary History on “War, Conflict and Society in 20th Century Europe”, University of Southern Denmark, Esbjerg

25. august, 20.00-22.30

“Genocide and Nation States in Europe”, Summer School in Contemporary History on “War, Conflict and Society in 20th Century Europe”, University of Southern Denmark, Esbjerg

27. august, 13.00-15.30

Comment to Peter Romijn (Nederlands Institute for War Documentation), “The Dutch Srebrenica Inquiry”, Summer School in Contemporary History on “War, Conflict and Society in 20th Century Europe”, University of Southern Denmark, Esbjerg

29. august, 13.30-15.00

“Europæisk kultur og identitet”, Introduktionsseminar til Master i Europastudier, Kbh. Universitet, Rungstedgaard

26. september, 15.40-16.20

”Danimarca e l’Europa – una relazione difficile”, Convegno di Scandinavistica Genova 25-27 settembre, Università degli Studie di Genova, Sala del Camino di Palazzo Doria

8. oktober, 13,00-16.00

Opposition ved Jon Milners forsvar af ph.d. afhandlingen, “Mellem etik, lingvistik og kulturteori. Analyser af diskursiv konstituring af national identitet”, Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU

23. oktober, 20.00-22.00

”Det nye Europa – og det gamle”, Folkeuniversitetet i Nordjylland, Hobro

5. november, 13.00-15.00

”Mellem nationalisme og national identitet”, Kommunikationsuddannelsen RUC

17. november, 11.00-14.00

”Den danske jul som multikulturel succeshistorie eller hvornår begynder vi at spise sushi juleaften”, Jul? ja eller nej, Paneldiskussion i Tivolis nissetelt

26. november, 11.00-12.00

”Tilskuer eller beskytter”, introduktion til temaet for Auschwitzdag 2004 for repræsentanterne fra de fem kommuner, Århus, Ålborg, Esbjerg, Odense og Roskilde, Zentropa, Filmbyen i Avedøre

27. november 12.15-16.00

Opposition ved Bo Vestergaard Madsens forsvar af ph.d. afhandlingen, “Oplysning i bevægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik”, Syddansk Universitet i Odense

1. december, 19.00-21.00

”Danskjävlar och satans svensker”, debat om Norden i dag med Orvar Löfgren Lund og Håkan Arvidsson, RUC, Malmö Konsthal

6. december 11.00-12.00

” Slesvig og Holsten i den danske konglomeratstat og nationalstat”, konferencen Grenseland, Seminar om de nordiske grenselandskapene, Fondet for dansk-norsk samarbeid, Schæffergården 5-7 december

8. december, 19.00-21.00

”Danskjävlar och satans svensker”, debat om Norden i dag med Orvar Löfgren Lund og Håkan Arvidsson, RUC, Københavns Rådhus

13. december, 9.45-11.15

”Europas historie”, Ribe Katedralskole

 

Andre aktiviteter

10.-15. februar

studiebesøg ved Center for Studies in the Social Sciences, Calcutta and Serampore College

17.-22 februar

Deltog i Cultural Studies Workshop on “Citizenship and Identities”. organized by the Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta at the International Center, Goa, India

14.-19. marts

Studietur til Istanbul med Center for Europastudier, Århus Universitet

22-25 May, Meeting in the Steering Committee for the European Science Foundation scientific program “Representations of the Past: National Histories in Europe”, ESF, Strasbourg

June 12, participated in the conference “Policies of Memory: Approaches to Communist and other Legacies in Central Europe and the Balkans after 1989”, University of Aarhus

September 4, participated in the conference “Development Cooperation as an Instrument in the Prevention of Terrorism”, Danish Ministry of Foreign Affairs, Eigtved Pakhus

30. september-7. oktober, participated in the conference ”Migration and identity”, Museu della Sciencia e Tecnica, Terrassa, Catalunya

29. oktober 9.30-16, ordstyrer ved DIIS konference ”Redningen af de danske jøder oktober 43”, Strandgade 71

30. oktober, 13.00-16.00. deltog i konference på Christiansborg i anledning af afslutningen ad Folketingets Magtudredning

november-december underviste i det tredje modul på Europa master uddannelsen, Københavns Univeritet ”EU og kultur”

 

Eksaminer

21. januar Institut for forvaltning, RUC

24. januar Statskundskab AaU

30. januar Italiensk og Statskundskab AaU

31. januar Statskundskab AaU

3. februar Statskundskab AaU og SDU

7. februar Statskundskab AaU

17. juni Kultur- og Sprogmødestudier, RUC

specialer hele året, Statskundskab KU, AaU, AU

 

Bedømmelsesudvalg

Juni-november

Ph.d. afhandling af Bo Vestergaard Madsen, “Oplysning i bevægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik”, SDU. Udvalgsmøde SDU, Odense 13. august, forsvar Syddansk Universitet 27. november

Juni-september

Ph.d. afhandling af Jon Milner, “Mellem etik, lingvistik og kulturteori. Analyser af diskursiv konstituring af national identitet”, DPU. Udvalgsmøde DPU 19. august. forsvar 8. oktober

revideret 10. december 2003