Uffe Østergård Bøger

Uffe Østergård Bøger

Egne

Den materialistiske historieopfattelse i Danmark, Århus: Modtryk 1973 (350 pp.) (deutsche Zusammenfassung, “Die materialistische Geschichtsauffassung in Dänemark”, E. Krüger (Hrsg.), Arbeiterbewegung in Nord- und Mitteleuropa zwischen nationaler Orientierung und Internationalismus, Flensburg 1976, 22-27)

Akropolis Persepolis tur retur. Hellenismeforskningen mellem orientalisme, hellenisme, imperialisme og afkolonisering, Hellenismestudier 4, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991 (80 pp.)

Europas ansigter. Nationale stater og politiske kulturer i en ny gammel verden, Kbh.: Rosinante/ Munksgård 1992 444 pp. (2. udgave som paperback 1998 og 2001)

Europa. Identitet og identitetspolitik, Kbh: Rosinante 1998 (2. ed. 2000, paperback) 444 s.

 

Medforfatter

 (med Vagn Wåhlin), Klasse, demokrati og organisering. Politiserings- og moderniseringsprocessen i Danmark 1830-1848 vol. 1-6, Historisk Institut, Aarhus Universitet 1975 (mimeocopy)

(med J. C. Manniche og P. Torntoft), Historieopfattelse og samfundsudvikling, Kbh.: DR grundbog København 1978 (118 pp.)

(med T. B. Olesen og N. A. Sørensen) Fascismen i Italien. Brud og kontinuitet i Italiens historie efter 1800, Den Jyske Historiker 27-28, 1984 (2.udvidede  udg.., Århus Universitetsforlag 1986, 287 pp. with English summary)

(med Björn Hettne och Sverker Sörlin, Den globala nationalismen. Nationalstatens historia och framtid, Stockholm: SNS förlag 1998 (463 pp.) 2. upplagan 2006 med efterskrift (503 s.)

(med H. C. Bjerg og H. Engell), “Se lige ud”. Værnepligten til debat, Kbh.: Folk og Værn 1999 (99 s.)

 

Redigerede antologier

 (red.), Den antikke produktionsmåde, Den Jyske Historiker 5-6, Århus 1974 (140 s.)

(red.) Logik og historie, Historievidenskab 5-7, Grenå 1975 (300s.)

(red.), Spanien – Revolution og kontrarevolution 1800-1976, Den Jyske Historiker 8, Århus 1976

(red.) Dokumenter til den spanske arbejderbevægelses historie, Århus: Særnummer af Den Jyske Historiker Århus 1977 (166 pp.)

(red. med N. Christensen og J. C. Manniche), Tradition, opbrud og formidling, Århus: Den Jyske Historikers skriftserie 1979 (344 s.)

(red. med T. Bekker-Nielsen m.fl., ), Stykkevis og delt. 5 essays om Grundtvig og grundtvigianismen, Århus: Antikva 1986

(red.), Vive la France! Vive la République – Politisk kultur og politiske traditioner i Frankrig 1789-1986, Den Jyske Historiker 38-39, Århus 1986

(red.), Tyskerne – stat og nation i Tyskland 1815-1988, Den Jyske Historiker 43-44, Århus 1988 (240 s.)

(red. med Jan Ifversen og Johnny Laursen), Politikkens kulturhistorie, Den Jyske Historiker 47, 1989 (140 s.)

(ed.), Britain – Nation, State and Decline, Culture and History 9-10, Copenhagen 1991 (130 s.)

(red.), Rule Britannia – De britiske øer 1688-1815, Den Jyske Historiker 54-55, Århus 1991 (250 s.)

(red.), Hinsides Habsburg – Politisk kultur i Centraleuropa 1918-39, Den Jyske Historiker 57, Århus 1991

(red.), Dansk identitet?  Kulturstudier 19, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1992 (239 pp.)

(red. med Jan Ifversen), Begreb og Historie, Aarhus Universitet: Begrebshistoriske Studier 1, 1996 (130 pp.)

(red. med Jan Ifversen), Begrebshistorie og diskursanalyse, Den Jyske Historiker 73, 1996 (126 s.)

(red. med Hallager, Birgitta, Isager, Jakob, Linton, Michael), Hvad Middelhavet gemmer, Århus: Tidsskriftet Sfinx 1997 (167 pp.) “

 (red.), Arven fra Osmannerriget. Balkan og Tyrkiet i går og i dag, Den Jyske Historiker 74, Århus 1997 (126 s.)

(red.), Historisk Sociologi, Den Jyske Historiker 80, Århus 1998 (126 s.)

(red.), Folkemord. Den Jyske Historiker 90, 2000 (200 s.)

(red.), Spanien mellem imperium og nation af mange nationer, Den Jyske Historiker 91-92, 2001 (230 s.)