1. De københavnske arbejderforeninger, Historisk Institut, Aarhus Universitet 1972 (mimeocopy)
 2. “Terminologi og systematik i det historiske begrebsapparat”, Den Jyske Historiker 4, 1973, 8-31
 3. “Konge, Parlament og Guds Rige. Den borgerlige revolution i England”, Historie og samtidsorientering 1973 (30 pp.)
 4. “Den antikke produktionsmåde”, Den Jyske Historiker 5-6, 1974, 4-42
 5. Den materialistiske historieopfattelse i Danmark, Århus: Modtryk 1973 (350 pp.)
 6. “Om forholdet mellem en subjektiv og en objektiv analyse af samfundsmæssige fænomener under kapitalismen”, Den Jyske Historiker 4, 1975, 120-134
 7. “Økonomi og politik i den tyske fascisme”, Historievidenskab 3-4,1975, 145-189
 8. “Forskningsstrategiske problemer omkring adskillelsen mellem logik og historie”, Historievidenskab 5-7, 1975, 121-167
 9. (med Vagn Wåhlin), Klasse, demokrati og organisering. Politiserings- og moderniseringsprocessen i Danmark 1830-1848 vol. 1-6, Historisk Institut, Aarhus Universitet 1975 (mimeocopy)
 10. “Studiet af førkapitalistiske samfundsforhold”, Den Jyske Historiker 6, 1976, 52-136
 11. (ed.), Spanien – Revolution og kontrarevolution 1800-1976, Den Jyske Historiker 8, 1976, my contribution (med Brita Schultz), “Bandera Roja om Klassekampen i Spanien under Franco 1939-76”, 171-243
 12. “Claude Meillasoux og studiet af bondesamfund”, Hist. 1976, 13-53
 13. “Die materialistische Geschichtsauffassung in Dänemark”, E. Krüger (Hrsg.), Arbeiterbewegung in Nord- und Mitteleuropa zwischen nationaler Orientierung und Internationalismus, Flensburg 1976, 22-27
 14. (ed.) Dokumenter til den spanske arbejderbevægelses historie, Århus: Særnummer af Den Jyske Historiker 1977 (166 pp.)
 15. “Studiet af bondeøkonomier før og nu”, Hist. 9:3, 1977, 72-92
 16. Historieopfattelse og samfundsudvikling, Kbh.: DR grundbog (med J. C. Manniche og P. Torntoft), København 1978 (118 pp.)
 17. Tradition, opbrud og formidling (ed. med N. Christensen og J. C. Manniche), Århus: Den Jyske Historikers skriftserie 1979 (344, my contribution 97 pp.)
 18. “Begreber i en makrohistorie”, Noter om Historie og undervisning nr. 2, 1979,
 19. “Er vores samfund historieløst?”, 1800-tallet 2:4 1981, 12-19
 20. “Fascismeforskning i komparativt perspektiv”, Nyt fra Historien 31:1, 1981, 1-5
 21. “Tanker om kapitalistiske stats- og regimeformer”, Studier i historisk metode, 16, 1981 Oslo: Universitetsforlaget, 113-32 and 151-52
 22. (ed.) Ud og ind af historien, Den Jyske Historiker 21, 1981, my contributions pp. 5-16 and 117-122
 23. “Korporatisme, fascisme, totalitarisme eller autoritære regimer”, H. Löe (ed.) Symposium: Kritisk fascismeforskning i Norden, Ålborg: skrifter fra NSU 1982, 214-85 (Særtryk: Politikformer i Mellemkrigstiden, Århus Universitet 1981, 75 pp.)
 24. “Mens verden langsomt ændres”, 1800-tallet 3:3, 3-7
 25. “Socialhistoriens mange sider”, Den Jyske Historiker 23-24, 1982, 183-98
 26. “Evolution og historie?”, E. Schroll Fleischer (ed.), Evolution, kultur og samfund, Herning: Systime 1983, 147-188
 27. Demokrati og offentlighedsformer (artikelsamling), Århus Universitet 1983 (98 pp.)
 28. Intellektuelle, stat og samfund (artikelsamling), Århus Universitet 1983 (110 pp.)
 29. “Hvordan studere nazismen i Danmark”, Historie 15:3, 1984, 490-98
 30. Fascismen i Italien. Brud og kontinuitet i Italiens historie efter 1800 (med T. B. Olesen og N. A. Sørensen) Den Jyske Historiker 27-28, 1984 (2. ed., Århus Universitetsforlag 1986, 287 pp. with English summary)
 31. “Hvad er det danske ved Danmark?”, Den Jyske Historiker 29-30, 1984, 85-137
 32. “Fascisme, brud og kontinuitet i Italiens og italienernes historie”, Nyt fra Historien 33:2, 1984, 65-75
 33. “Form og ideologi. Opstod den moderne italienske arkitektur i kraft af fascismen?” Arkitekten, 1985:4, 62-69
 34. “Kafka, Praha og det østrig-ungarske dobbeltmonarki”, in Per Højholt m.fl. Kafka 100 år, Århus: Sjakalen 1985, 172-199
 35. “Kærlighed, afføring, fremskridt”, O. Fenger og S. Jørgensen (eds.), Skabelse, Udvikling, Samfund, Acta Jutlandica 60, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1985, 237-258 and 282-87
 36. “Fra det moderne til det postmoderne samfund”, Politica 3, 1985, 330-358
 37. “Politik og livsformer i de mediterrane samfund”, Den Jyske Historiker 33, 1985, 99-116
 38. “Tendenze attuali nella storiografia danese sul fascismo e sul nazismo”, Informazione 8, 1985 (Firenze), 10-12
 39. “Reactionary Modernism and Nazism in Germany: Inevitable Destiny or Chance?”, German Studies 5, 1985 (Harvard), 45-50
 40. “The Symbolic Nature of Modern Politics – the French Revolution Reconsidered”, French Politics and Society 12, 1985 (Harvard), 23-33
 41. “Katolikker og kommunister i det italienske samfund”, Informazioni 13, 1985, 1-10
 42. “Den antikapitalistiske konservatisme, J. C. Lindberg”, Bekker-Nielsen m.fl., Stykkevis og delt. 5 essays om Grundtvig og grundtvigianismen, Århus: Antikva og Aarhus Universitetsforlag 1986, 61-72
 43. “Er postmodernisme noget for historikere?” Noter om historie og undervisning 88, 1986
 44. “Marianne – fra Minerva til Brigitte Bardot og Cathérine Deneuve”, Vive la France! Vive la République – Politisk kultur og politiske traditioner i Frankrig 1789-1986, Den Jyske Historiker 38-39, 1986, 5-34
 45. “Den rationalistiske arkitektur under det fascistiske regime i Italien”, J. Guldberg (ed.), Tema: Funktionalismen, Odense: Odense Universitetsforlag 1986, 171-200
 46. “Fascismen i Italiens historie”, Som kameraet så det, Kbh.: DR Grundbog 1986, 36-40
 47. “Afrika i vore stuer”, Sfinx 9:2, 1986, 75-79
 48. “Hvordan skriver man (en) god historie?”, Mod en ny samfundshistorie, Århus: Den Jyske Historiker 1986, 34-49
 49. “Was ist das Dänische an den Dänen?”, K. Schulte und W. Wucherpfennig (Hrsg.), Die Gegenwart der Vergangenheit, RUC 1987, 54-89
 50. “Socialism, makt och demokrati”, Bokbox 91-92, 1987, 20-33“Il caso italiano”, Informazioni 19, 1987, 12-20
 51. “Demokratiet og det postpolitiske samfund”, Hans Fink (ed.), Grænser for rationalitet, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1987, 93-124
 52. “Kontrafaktiske hypoteser i historieforskningen”, Den Jyske Historiker 41, 1987, 130-33
 53. “Hvem sang Marseillaisen?”, Sfinx 10:2, 1987, 78-81
 54. “Republik og nation. Tilblivelsen af det moderne Frankrig 1789-1940”, Nyt fra Historien 36:2, 1987, 193-200
 55. “Deutschland über alles?”, i Tyskerne – stat og nation i Tyskland 1815-1988, Den Jyske Historiker 43-44, 1988, 4-29
 56. “Italienisering af Europa”, Kritik 84, 1988, 18-34
 57. “Ydmyg selvhævdelse og dansk nationalkarakter”, UNDR. Nyt Nordisk Forum 52, Tema “Nordiske Grænser”, 1988, 44-50
 58. “Er republikanske dyder det egentligt amerikanske ved amerikanerne?”, S. Zetterholm (ed.), Alexis de Tocqueville, Kbh.: Forlaget Samfundslitteratur 1988, 145-202
 59. Østrig-Ungarn: Imperium, Føderation eller anakronisme i nationstaternes epoke?, Arbejdspapir CfK 6, Århus 1988
 60. Hvad er en nationstat?, Arbejdspapir CfK 12, Århus 1988
 61. Tocqueville og de moderne analyser af den amerikanske nationalkarakter, Arbejdspapir CfK 18, Århus 1988
 62. “Bønder og danskere. Dansk mentalitet og politisk kultur”, Vagn Wåhlin (ed.), Historien i kulturhistorien, Kulturstudier 2, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1988, 317-71
 63. “Politikkens kulturhistorie”, Den Jyske Historiker 47, 1989, 89-111
 64. “Den danske venstrefløj og Italien”, J. Moestrup og E. Nyholm (eds.), Italien og Danmark. 100 års inspiration, Kbh.: Gad 1989, 129-150 og 350-55
 65. “Les effets de la Révolution Française au Danemark”, Michel Vovelle (ed.), L’Image de la Révolution Française I, London/Paris : Pergamon Press 1989, 621-42 (med Henrik Horstbøll og Carsten Løfting)
 66. “USA. En nation af mange nationer”, Kritik 88 1989, 6-32
 67. “Aux larmes citoyens. Kampen om den symbolske repræsentation af den republikanske arv i fransk politik”, Slagmark. Idehistorisk tidsskrift 13,1989, 83-97
 68. “Syntese og analyse i postmodernismen”, Scandia (Lund, Sweden) 55, 1989, 13-43
 69. “Krig og fred”, Slagmark 10, 1987, 29-48
 70. “Politikkens arena”, Hans Fink, (ed.), Arenaer. Om politik og iscenesættelse, Kulturstudier 5, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 23-65
 71. “National identitet, nationale bevægelser og borgerliggørelse”, 41-53 i N. Vollertsen m.fl., “Landbruget og den nationale udvikling i Nordslesvig. En diskussion af Gottlieb Japsens tese”, Historie 18:1, 1989, 29-56
 72. Revolutionen lyser – svagt, Arbejdspapir CfK 50 (20 pp.)
 73. “De franske intellektuelle og USA”, Prépublications 118, 89, 3-11
 74. “Til folkefest i Gubbio”, Sfinx 12:4, 1990, 137-42
 75. “Sex og sundhed”, Den Jyske Historiker 48, 1990, 5-14
 76. “Die Politik im nachpolitischen Zeitalter”, Arbejdspapir CfK nr.54. (35 pp.)
 77. “Hvor går Europa hen?” Højskolebladet 21 1989, 325-32
 78. “Findes der en “dansk” politisk kultur?, in Anne Holmen og Normann Jørgensen (eds.), Enhedskultur-helhedskultur. Artikler om dansk kulturel selvforståelse, Kbh.: Center for multikulturelle studier, Danmarks Lærerhøjskole 1989, 49-78
 79. “Magtens tomme sted”, Omverden 2, 1990, 3-10
 80. “Begrundelser for nationalitet”, Scandia 56:1 1990, 79-88
 81. “Stat, marked eller italienske tilstande”, Samfundsøkonomen 1990:3, 7-36
 82. “Historien foregår, men eksisterer den?” Den Jyske Historiker 50, 1990, 5-8
 83. “Klientelisme som en postpolitisk tendens” Politica 2, 1990, 191-207
 84. “Réforme ou révolution dans les monarchies absolutistes”, J. Hermann et C. Degler (eds.), Révolutions et réformes, Berlin 1990, 61-65 and “Republican Revolution or Absolutist Reform” in 170. Congreso Internacional de Ciencias Historicas vol.I, Grands Thèmes, Madrid 1990, 74-77
 85. “Republican Revolution or Absolutist Reform. Enlightened Absolutism as a Political Regime and a Political Philosophy in 18th Century Denmark and France.” (42 pp.) Arbejdspapir CfK 63, published as no. 156
 86. “Definitions of Nation in European Political Thought”, North Atlantic Studies 1:2, 1991, 51-56
 87. “Feindbilder und Vorurteile in der dänischen Öffentlichkeit”, G. Trautmann (Hrsg.), Die hässlichen Deutschen? Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1991, 145-166
 88. “What is National and Ethnic Identity?”, Per Bilde e.a. (eds.), Ethnicity in Hellenistic Egypt, Århus: Aarhus University Pres 1992, 16-38
 89. Akropolis Persepolis tur retur. Hellenismeforskningen mellem orientalisme, hellenisme, imperialisme og afkolonisering. Hellenismestudier 4, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991 (80 pp.)
 90. “Efter den videnskabelige historieforsknings storhed og fald”, E. Christiansen og J. C. Manniche (eds.), Historiens ansigter, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991, 135-65
 91. “Contadini e danesi. Identitá nazionale e cultura politica di Danimarca”, Storia e Societa 51, 1991, 153-188
 92. “Roms syv høje i Moskva”, Sfinx 1990:4, 131-36
 93. “Postpolitik all’italiana”, Ulla Bryanne (ed.), Apulien, Ålborg: Italiensk-lærerforeningen 1991, 78-97
 94. “Racisme og humanisme”, Omverden 4, 1991, 5-9
 95. “Reform and Revolution. The French Revolution and the Case of Denmark”, Scandinavian Journal of History 15, 1991, 155-80 (med Henrik Horstbøll)
 96. “Fra imperier til postkommunistiske nationalstater”, Nyt fra Historien XL:1 1991, 1-12
 97. “Machiavelli og frihedens sociologi”, Anton Ehlers (ed.), Magtens Tænker. Om Machiavelli og statskunst fra renæssance til nutid, Akademisk Forlag 1992, 61-85
 98. “Hvad ville der være sket hvis Alexander den Store ikke var død i 323 fvt.”, Omverden 6, 1992, 11
 99. “Mellem Lenin og Løgstrup”, Politica 1991:2, 197-200
 100. (ed.), Britain – Nation, State and Decline, Culture and History 9-10, 1991; own contribution, “Denationalizing National History”, 1-31
 101. “Ukania – det britiske perspektiv på Englands historie”, 5-26 og “Irland mellem union og republik”, Rule Britannia – De britiske øer 1688-1815, Den Jyske Historiker 54-55, 1991, 5-26 og 189-98
 102. “National og etnisk identitet”, H. Fink og H. Hauge (eds.), Identiteter i forandring, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991, 144-83
 103. “Politisk kultur og landskabsopfattelse i Danmark”, Bek, Algreen-Using og Scherup Hansen (eds.), Syn for sagn. Om byens og landskabets æstetik, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1991, 21-32
 104. ”Hvorfor hader vi svenskerne? – Danmarkshistorierne mellem svensk og tysk”, Anders Linde Laursen og Jan Olof Nilsson (eds.), Nationella identiteter i Norden – ett fullbordat projekt? Stckh.: Nordisk Råd 1991, 117-147
 105. “Les danois” (m. Palle O. Christiansen), Arbejdspapir no.5 1991, Århus: Center for Kulturforskning 48 pp.
 106. “Hinsides habsburg?” og “Miklós Szabó, Ungarns historie og politiske kultur”, Hinsides HabsburgPolitisk kultur i Centraleuropa 1918-39, Den Jyske Historiker 57, 1991, 4-16 og 66-75
 107. “Danish Identity: European, Nordic, or Peasant? Some reflections on the political culture of the Danish nation state before and after joining the European Community”, Lise Lyck (ed.), Denmark and EC membership Evaluated, London: Pinter Publishers and St. Martin’s Press 1992, 167-177
 108. “Peasants and Danes – National Identity and political Culture in Denmark”, Comparative Studies in Society and History 34:1, 1992, 3-27
 109. “En republik af mange republikker – USA som føderativ nationstat”, Christen Sørensen (ed.), Europa. Nation-Union – efter Minsk og Maastricht, Kbh.: Fremad 1992, 401-37
 110. “Nationale minoriteter. Et historieforskningsperspektiv”, Helen Krag og Margit Warburg (ed.), Minoriteter. Fjorten synsvinkler på minoritetsstudier, Kbh.: Spektrum 1992, 121-149
 111. “Danmarkshistorie mellem statshistorie og nationshistorie”, Historie 1992, 265-288
 112. Europas ansigter. Nationale stater og politiske kulturer i en ny gammel verden, Kbh.: Rosinante/ Munksgård 1992 444 pp. (2. udgave som paperback 1998 og 2001)
 113. (ed.), Dansk identitet?, Kulturstudier 19, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1992 (239 pp.) my contribution (with Palle O. Christiansen) “Folket, landet og nationen”, 13-57
 114. “The Herder they come – Johann Gottfried Herder og teorierne om national identitet”, Slagmark 18, 1992, 95-112
 115. “Kulturhistorien i det danske landskab – ossianske heder, gyldne kornmarker eller kondister”, Frednings-faglig Forening, FFF-bladet 1992, nr. 5, 15-19
 116. “European Perspectives”, Danish Literary Magazine 2, 1992, 7-8
 117. “Nationer og nationale Minoriteter i historieforskningen”, N. Vollertsen, J. Kühl, J. N. Martinez og K. U. Jessen (eds.), Nation og mindretal. Nationale mindretal og mindretalspolitik i Europa, Århus: Forlaget Historia, 1992, 161-93
 118. “Danmark og danskerne”, Kvan 34, 1992, 27-32
 119. Den demokratiske udfordring. EF’s dagsorden efter den 2, juni 1992, Kbh.: Ugebrevet Mandag Morgen september 1992 (med Peter Nedergaard, Thomas Pedersen og Hjalte Rasmussen) (53 pp.) English Summary
 120. Danmarks europæiske virkelighed Et nyt perspektiv på folkeafstemningen den 18. maj, Kbh.: Ugebrevet Mandag Morgen (medforfatter) 1992 (92 pp.)
 121. “Kaffens, brændevinens og demokratiets Europa”, Carsten Jensen (red.), Et nyt Europa, En ny moral, Et nyt demokrati, Lettre Internationale, Århus: Århus Festuge & Politiken 1992, 65-70
 122. “Language and National Identity in the Danish Nation state in the 19th Century”, History of Europen Ideas vol. 16, no.1-3, 1993, 213-18
 123. “Grundtvig, grundtvigianisme og dansk national identitet.”, Blienke u. Marold (Hrsg.), Arbeiten zur Skandinavistik 10, 1993, 387-407
 124. “Forord”, til Hartvig Frisch, Pest over Europa, Kbh.: Forlaget Fremad 1993 6. ed., V-XIV
 125. “Nationalstaten i klemme”, Udenrigs 1993:1, 32-40
 126. “Nationalstaten i klemme”, SFOF, Hvorhen Europa?, 3-7
 127. “Propagandan om den nordiska enhet”, Nordens Tidning 3/93, 24-26
 128. “Historieskrivning som disciplinernes dronning”, Den Jyske Historiker 65, 1993, 148-52
 129. “Stater, nationer og etniske grupper i Jugoslavien”, Internasjonal Politikk (Oslo) 51:4, 1993, 435-58
 130. “Tag Europa alvorligt”, Udenrigs 1993:4, 78-81
 131. “Erik Ib Schmidt og opbygningen af den nationale velfærdsstat”, Historie 1994:1, 108-114
 132. “The European Character of the Ottoman Empire”, Middle East Studies in Denmark. Festschrift to Søren Mørch, Odense: Odense University Press 1994, 87-110
 133. “Regioner, stater och nationer i Europa”, S. Tägil e.a. (eds.), Närhet och nätverkregionerns återkomst, Lund: Meddelanden från Erik Philip-Sörensens Stiftelse 5 1994, 76-95
 134. “Nationdannelsesprocessen i Danmark 1600-1900 – “Danmark” som nordisk nationalstat eller de nationaliserede rester af et multinationalt imperium?”, rapport Norden og Baltikum til det 22. nordiske historikermøte Oslo 13.-18. august 1994, Oslo: Universitetet i Oslo, 151-171
 135. “Det ottomanska rikets europeiska karaktär”, Anders Björnson (ed.) Det korta 1900-talet. Tiden efter första världskriget, ABF konference om Europa – Historiens återkomst, Stockholm: ABF 1994, 20-29
 136. “Socialisme og borgerdyder”, Kritik 108, 1994, 58-68
 137. “Red Norden fra nordisterne”, Nordisk Tidskrift 1994:4, 305-18
 138. “Afmytologisering af renæssancen”, Den Jyske Historiker 66, 1994, 121-23
 139. “Stater, nationer og etniske grupper i Jugoslavien”, E. A. Andersen og H. Wiberg (ed.), Storm over Balkan, Kbh.: C. A. Reitzels Forlag 1994, 92-124
 140. “De intellektuelle og populismen – Christopher Lasch om fremskridtet og dets kritikere”, Slagmark 22, 1994, 97-104
 141. “Nation-Building Danish Style”, Øystein Sørensen (ed.), Nordic Paths to National Identity in the Nineteenth Century, serie Nasjonal identitet nr. 1/94 Oslo: The Research Council of Norway, 1994, 37-54
 142. “Årsager til og konsekvenser af det danske nej til Maastricht-traktaten”, Olof Ruin (ed.), Suveränitet och demokrati. Bilaga del till Betänkande av EG-konsekvensutredgarna: Subsidiaritet, Stockholm: Statens offentliga utredningar 1994:12, 315-24
 143. “Regioner, stater og nationer i Europa”, Nasjonal identitet og nasjonalisme, Oslo: Den norske Historiske forening, HIFO 1994, 87-101
 144. “Nordisk identitet”, Kulturjournalistik frem mod år 2000, Tema Nord 1994: 644, 9-12
 145. “Grundtvig, el grundtviguianismo y la identidad nacional danesa”, América Latina – Europa Central – Dinamarca. Desafíos regionales e interpretaciones del espacio, Memoria del VI Congreso Ceisal, Århus: Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Aarhus 1994, 3-28
 146. “Regionale, nationale und übernationale Identitäten in den Ostseeländern”, T. El-Gebali-Rüter (Hrsg.), Lebendige Textilkultur in den Ostseeländern, Hohengehren: Schneider Verlag 1994, 10-20
 147. “Muslims and Christians in the Balkans”, Sefa Martin Yürükel (ed.), The Balkan War, Moesgaard: Afdeling for Etnografi og Socialantropologi 1995, 195-203
 148. “Det habsburgske og det osmanniske imperium – Mure, krige og fælles historie”, Ola Tunander (ed.), Europa och Muren. Om “den andre”, gränslandet och historiens återkomst i 90-talets Europa, Stckh.: Nordisk Sommeruniversitet 1995, 157-199
 149. “Det osmanske rikes europeiska karakter”, Samtiden (Oslo) 2, 1995, 21-30
 150. “Forord”, J. P. Bonde, EU Hvorhen?. Union eller forbundsstat? Kbh.: Vindrose 1995, 5-10
 151. ”Da København talte tysk”, De var fremmede, Kbh.: Assistens Kirkegård Udstillingskatalog 1995, 31-34
 152. “Vi har fødder, ikke rødder”, Månedsbladet Press 116-117, 1995, 74-75
 153. “Stat, nation och utrikespolitik i fyra nordiska länder”, Nordiskt 1800-tal. Från de svenska historiedagarna i Örebro hösten 1994, Aktuellt om Historia 1995:2-3, 39-44
 154. “Norden – europæisk eller nordisk?”, De Nordiske Fællesskaber, Den Jyske Historiker 69-70, 1994, 7-37
 155. “The Return of Empires?”, B. Hansen (ed.), European Security – 2000. Festschrift to Bertel Heurlin, Copenhagen: Political Studies Press 1995, 135-171
 156. “Republican Revolution or Absolutist Reform?”, G. M. Schwab and J. R. Jeanneney (eds.), The French Revolution of 1789 and Its Impact, Westport, Connecticut: Greenwood Press 1995, 227-56
 157. “Wie sieht die dänische Öffentlichkeit die Deutschen?” Deutschlandbilder in England, in Frankreich, in Dänemark und in den Niederlanden, 5. Leutherheider Forum 15-18. Dez. 1993, Krefeld: Paul-Kleinewefers-Stiftung 1995, 84-90
 158. “Europas politisk-kulturelle situation frem til år 2010”, Strategisk Oplæg om Fremtidens Europa, Kbh.: Særnummer af Europæisk Politik 1995, 67-92
 159. “Længslen efter en harmonisk verden”, Claes Kastholm (ed.), Korrektur på Mein Kampf, Kbh. 1995
 160. “Dansk mindretalspolitik i praksis”, Responsum afgivet til Folketingets Udvalg vedrørende dansk sikkerhedspolitik for SNU, Christiansborg: Folketinget 1995 (28 pp.)
 161. “Fordommene om den hæslige tysker”, Weekendavisen 5. maj 1995, 1-2
 162. “Der Aufbau einer färöischen Identität – Nordisch, norwegisch, dänisch – oder färöisch?”, C. Dipper u. R. Hiestand (Hrsg.), Siedleridentität, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 1995, 113-140
 163. “Norden, det tyske och det moderna”, Anders Björnsson och Peter Luthersson (eds.), Vändpunkter. Europa och dess omvärld efter 1989, Stockholm: Svenska Dagbladet 1995, 179-210
 164. “Identitet, historie og kultur” (medforfatter), Samfundets behov for forskning, Kbh.: Forskningsministeriet 1996, 11-24
 165. “Danmark og mindretallene i teori og praksis”, J. Kühl (ed.), Mindretalspolitik, Kbh.: DUPI 1996, 44-106
 166. “Alt fast og solidt fordufter – nation og civilisation i den moderne verden”, B. Pecseli (ed.), Kultur & Pædagogik, Kbh.: Munksgaard 1996, 61-87; 2. ed. 1999
 167. “Stat, nation og national identitet”, Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (eds.), Klassisk og moderne samfundsteori, Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 1996, 474-93; 4 oplag; 2. revised ed. 2000 ( Swedish translation 1999; English translation Blackwell 2000, cf. no. 222); 3. revised ed. 2006, 2. oplag; 4. revised ed. 2007 and 2010 (cf. no. 299)
 168. “Det osmanniske rige og Sydøsteuropa”, Nyt fra Historien 46:1, 1996, 129-136
 169. “Das Deutschlandbild in Dänemark”, Hans Süssmuth (Hrsg.), Deutschlandbilder in Dänemark und England, in Frankreich und den Niederlanden, Baden-Baden: Nomos Verlag 1996, 170-193
 170. “The Failure of Universal Empire”, S. Tønneson a.o. (eds.), Between National Histories and Global History, Helsingfors: Historiallinen Arkisto 110:4 1997, 93-114 (reprint DUPI Working Papers 1997/4)
 171. “The European Uniqueness”, European Studies Newsletter I:1 Århus), 1996 20-33
 172. “The Meaning of Europe – Empire, Nation-states, Civilization”, Brian Patrick McGuire (ed.), European Identity in the Middle Ages, Kbh.: C.A. Reitzel 1996, 301-45
 173. “Krig på danske museer og historiecentre”, Dansk Tidsskrift for Museumsformidling 15, 1996 47-50
 174. “Europa – imperier, nationalstater, civilisation”, Passage 24, 1996 117-168, Tema “Europa som drøm”
 175. “The North Sea Countries: A Global Perspective”, North Sea Commission 3rd. General Assembly 14 April 1994, Viborg Amt 1996, 15-23
 176. “Geschichte über Bord”, Nordeuropa Forum 1, 1996, 24-26
 177. “Peasants and Danes: The Danish National Identity and Political Culture”, G. Eley and R. G. Suny (eds.), Becoming National. A Reader, New York: Oxford University Press 1996, 179-222 (reprint of 104)
 178. “Hvorfor ble ikke Kina Europa?”, Samtiden (Oslo) 5/6, 1996, 118-125
 179. “Mainstream er slet ikke så dårlig”, Kritik 123, 1996, 71-75
 180. “Frihed, lighed og kærlighed”, International – the Danish Way. I anledning af ACIUs 5-års dag, Kbh.: ACIU 1996, 33-46
 181. (med Jan Ifversen) (eds.), Begreb og Historie, Aarhus Universitet: Begrebshistoriske Studier 1, 1996 (130 pp.)
 182. “Hinsides Habsburg”, J. Lebech og M. Nørgard, Moderne europæisk nationalisme, Kbh.: Gyldendal 1996, 58-60
 183. “Die Deutschen: eine gelbe Gefahr”, Kurt Jonas und Gudrun Wagner (Hrsg.), Pølsetyskere und dumme Dänen. Eine kontrastive Nachbarkunde, Holbæk.: Forlaget Sprogbøger, 1996, 18-19
 184. “Ikke let at springe ud af skabet som kristen”, A. Poulsen og J. Schow-Madsen (eds.), Kristendom i Nutid, Kbh.: Munksgaard, 1996, 60-61
 185. “Middelhavet og Europa”, Udenrigs 1996:4, 53-60
 186. “Den franske ekspedition”, Sfinx 19:3, 1996, 122-29
 187. “The Nordic Countries in the Baltic Region”, P. Joenniemi (ed.), Neo-Nationalism or Regionality. The Restructuring of the Political Space around the Baltic Rim, Stockholm: Nord Refo 1997:5, 26-53
 188. “Europæisk civilisation, begrebshistorie og diskursanalyse” (med Jan Ifversen), Den Jyske Historiker 73, 1996, 122-137
 189. Hvad nu hvis … Kontrafaktiske hypoteser og “åbne” situationer i historie og historieforskning“, Kritik 127, 1-17, 1997 (preprint CfK arbejdspapir 46)
 190. “Mallorca. Nøgleposten i kongeriget Aragon”, Sfinx 1997:2, 75-84
 191. The Geopolitics of Nordic Identity – From Composite States to Nation States, in Øystein Sørensen and Bo Stråth (eds.), The Cultural Construction of Norden, Oslo: Scandinavian University Press 1997, 25-71
 192. “Nation-States and Empires in the Current Process of European Change”, Ola Tunander (ed.), Geopolitics in Post-Wall Europe, London: Sage Publications 1997, 94-120
 193. “The Many Houses of European Values. European Humanism and Cultural Relativism”, J. P. Burgess (ed.), Cultural Politics and Political Culture in Postmodern Europe, Amsterdam: Rodopi, Postmodern Studies 24, 1997, 41-59
 194. “National and Ethnic Identity in the Baltic Area”, J. E. Olson, Y. Varpio und M. Zadencka (Hrsg.), Literatur und nationale Identität im Ostseeraum, Tampere: Suomen kirjalisuus 36: 1997, 20-49
 195. “Det osmanniske rige, Tyrkiet, Balkan og Europa”, Arven fra Osmannerriget. Balkan og Tyrkiet i går og i dag, Den Jyske Historiker 74, 1997, 9-24
 196. “Dansk Hellenismeforskning”, Den Jyske Historiker 75-76, 1997, 177-20
 197. “Nationale Identitäten. Ursprünge und Entwicklungen. Deutschland, der Norden, Skandinavien” and “Die Geburt der modernen Nationalstaaten in Nordeuropa”, B. Henningsen, J. Klein, H. Müssener und S. Söderlind (Hrsg.), Wahlverwandschaft. Skandinavien und Deutschland 1800 bis 1914, Berlin: Deutsches Historisches Museum 1997, 29-38 og 161-63
 198. “Identitet”, Den Store danske Encyklopædi vol. 9, 1997, 236-37
 199. Hallager, Birgitta, Isager, Jakob, Linton, Michael og Østergård, Uffe (eds.), Hvad Middelhavet gemmer, Århus: Tidsskriftet Sfinx 1997 (167 pp.)
 200. “Euroregion Schleswig/Sønderjylland“, Nord Refo 1997
 201. “Vores chance for indflydelse”, M.-B. Kullberg, P. Bejder, K. B. Holst, EU med andre øjne, Skødstrup: Forlaget Mañana 1998, 5-12
 202. Europa. Identitet og identitetspolitik, Kbh.: Rosinante 1998 (447 pp.) paperback ed. 2000
 203. “Historisk Sociologi som modernitetens historieskrivning – poststrukturalisme og samfundsteori efter den Kolde Krig”, Den Jyske Historiker 80, 1998, 32-73
 204. “Konservatisme, borgerdyder og patriotisme”, Svend Gunbak og Michael Jalving (eds.), Konservatismens veje og vildveje, Kbh.: Gunback Paperbacks 1998, 101-26
 205. “Det truende asiatiske Tyrkiet”, L. Jeppesen og P. Seeberg, Mellem øst og vest. Fra Osmannerriget til det moderne Tyrkiet, Kbh.: Munksgaard 1998, 10-11
 206. Den globala nationalismen. Nationalstatens historia och framtid, med Björn Hettne och Sverker Sörlin, Stockholm: SNS förlag 1998 (463 pp.) 2. upplagan 2006 med efterskrift (503 pp., see no. 297)
 207. “Østersøen som historisk region”, L. Christiansen og J. S. Thomsen (eds.), Danmark i Østersøregionen, Kbh.: DUPI 1998, 21-37
 208. “Venezia – den byzantinske gøgeunge”, Sfinx 1998:3, 114-121
 209. “The Nordic Countries: Centuries of Conflict and the Transition to Cooperation”, Romanian Journal of International Affairs (Bucuresti) vol. IV:2, 1998, 20-70
 210. “Værnepligt og nationalstat”, Fokus, Kbh: DUPI 1998:5 (20pp.)
 211. “Danmark i Europa”, “1749” 250 års jubilæumstillæg, Weekendavisen 8. januar 1999, 2
 212. “Le sentiment national au Danemark”, Historiens et Geographes, No. 366, (Paris) april 1999, 165-174
 213. “Hvad er det særlige ved Europa?”, Hans-Åke Persson & Fredrik Lindström (eds.), Europa – en svårfangad historia, Lund: Studentlitteratur 1999, 38-60
 214. “Europäische Identität und Identitätspolitik”, B. Henningsen und C. Beindorf (Hrsg.), Gemeinschaft. Eine zivile Imagination, Baden-Baden: Nomos 1999, 213-232
 215. “Vad hade hänt … Kontrafaktiska hypoteser och “öppna “ situationer i historien och historieforskningen”, L. M. Andersson och U. Zander (eds.), Tänk om … Nio kontrafaktiska essäer, Lund: Historiska Media 1999, 29-64, paperback ed. 2000, pp. 25-57 (Swedish translation of 182; 3. printing 2003); reprint in Lars M. Andersson och Ulf Zander (red.), Tänk om… Tio kontrafaktiska berättelser, Lund: Historiska media i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2009, 32-74
 216. Se lige ud”. Værnepligten til debat (sammen med H. C. Bjerg og H. Engell), Kbh.: Folk og Værn 1999 (99 pp.)
 217. “Nation”, Den Store danske Encyklopædi vol. 14, 1999, 27-28
 218. “Danmark og Norge. Delt af en fælles fortid?”, Erik Rudeng (ed.), Kunnskapsregimer. Debatten om De nasjonale strateger af Rune Slagstad”, Oslo: Pax forlag 1999, 117-134
 219. “Europas Forenede Stater?”, M. Esmann, P. Hiort, J. Maigaard, L. Nielsen (eds.), Europarådet 1949-99, Kbh.: Europabevægelsen i Danmark 1999, 48-55
 220. “Norge, Norden og Europa”, Gudmund Moren (ed.), Historikerens rolle i samfunnet. Rapport fra Norske Historiedager 99, Høgskolen i Lillehammer 1999, 91-96
 221. “1848 aus der Sicht von 1998. Der Bürgerkrieg im dänisch-deutschen Gesamtstaat 1848-50 unter der Perspektive des Bürgerkrieges in Ex-Jugoslawien”, W. Beutin, W. Hoppe und F. Kopitzsch (Hrsg.), Die deutsche Revolution von 1848/49 und Norddeutschland, Frankfurt a. M.: Peter Lang 1999, 251-262, Bremer Beiträge zur Literatur- und Ideengeschichte Bd.27
 222. “Nationalisme eller patriotisme”, W. Boss, A. Johansen, S. Kofod (eds.), Nationalisme, krig og demokrati, Kbh.: Gyldendal 1999, 119-120
 223. “Uddannelse og nationalisering – opbygningen af en nationalstat”, Uddannelse 1999:5, 14-23
 224. “Wie klein und homogen ist Dänemark eigentlich”, Ästhetik und Kommunikation (Berlin) 107, 1999, 25-32 (Tema: Kleine Länder)
 225. “Grundloven, kirken og Danmark”, Bent Hansen (ed.), Talerne ved grundlovsfesten i Viborg 17. september, Viborg: Viborg Amt 1999, 29-38
 226. “Regions and Regionalism in Denmark”, Newsletter No. 2, Jean Monnet Center Aarhus University, 2000, 4-13
 227. Danish National Identity: Between Multinational Heritage and Small State Nationalism“, Hans Branner and Morten Kelstrup (eds.), Denmark’s Policy towards Europe after 1945: History, Theory and Options, Odense University Press 2000, 139-184, 2. ed. 2003
 228. “Hvad er det “europæiske” ved den europæiske civilisation”, J. Balling (ed.), Kirken og Europa, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000, 22-101
 229. “Hvilket Danmark?”, Medlemsrapport, Kbh.: Institut for Fremtidsforskning, 2000:2, 22-26
 230. “State, Nation and National Identity”, H. Andersen and L. B. Kaspersen (eds.), Classical and Modern Social Theory, Oxford: Basil Blackwell 2000, 447-66
 231. “Europæisk samarbejde og nationale minoriteter”, Sigurd Handrup a.o. (eds.), På randen af Europa, Kbh.: Operation Dagsværk 2000, 34-42
 232. “Ydmyg selvhævdelse – en dansk kunstart”, Th. Borup Jensen (ed.), Danske tilstande. En antologi af danske essays, Kbh.: Schønbergs kulturelefanter 2000, 76-85
 233. “Euroen og markedet” Newsletter 4 Jean Monnet Center, Aarhus University 2000, 6-9
 234. Holocaust, folkedrab, folkemord og europæiske værdierFolkemord. Den Jyske Historiker 90, 2000, 14-38
 235. European Identity and the Politics of Identity“, Peter Burgess and Ola Tunander (eds.), European Security Identities. Contested Understandings of EU and NATO, Oslo: PRIO Report 2/2000, 7-28
 236. “Den franske ekspedition til Ægypten”, Erik Christiansen (ed.), Arven fra Ægypten vol. II, Århus: Sfinx, Institut for klassisk arkæologi, Århus Universitet 2001, 123-142
 237. Er Spanien anderledes?“ in Spanien mellem imperium og nation af mange nationer, Den Jyske Historiker 91-92, 2001, 5-24
 238. Fortsætter historien? I anledning af Thomas Thurahs Historien er ikke slut“, Kritik 152, august 2001, 58-65
 239. “Wallerstein, Immanuel”, Den Store Danske Encyklopædi vol. 20. 2001, 289
 240. “Nationalsproget fransk blev skabt i 1789 – vejen fra provins til nation”, Fransk Nyt 228, maj 2001, 18-20
 241. “Regions and Regionalism in Denmark”, Regional Contact 15, 2001 Maribor, (Slovenia), special issue on “Regionalism from Exclusion to Inclusion”, 148-156
 242. “Én kosmopolitisk kultur?”, Politologiske Studier 4:2, 2001, 106-109
 243. “National identitet, etnisk eller politisk nation”, Fransk Nyt 229, sept. 2001, 44-46
 244. “Den danske stat – territorialt betragtet”, Torben Beck Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen (eds.), Territorial Dynamik – Streger på landkort, billeder i vore hoveder, Århus: Aarhus Universitetsforlag og Magtudredningen 2002, 45-60
 245. “The North Sea Region: a contrast or Supplement to the Surrounding Nation-States?”, New Northern Knowledge. Structural Change in Europe 2, Bollschweil (BRD): Hagbarth Publications 2002, 11-19
 246. “Regeringskonferencen i historisk perspektiv eller er føderalisme en idé for Europa?”, Økonomi og Politik 2002:2, 37-61
 247. “Nordic Identity between “Norden” and Europe”, Luis Beltrán, Javier Maestro, Liisa Salo-Lee (eds.), European Peripheries in Interaction. The Nordic Countries and the Iberian Peninsula, (papers from an International Seminar November 23-25, 2000, University of Alcalá, Spain), Universidad de Alcalá: Servicio de Publicaciones 2002, 151-202
 248. “Stato e società civile in Danimarca: il paradosso danese”, in Carlotta Sorba (ed.), Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella storia contemporanea”, atti del convegno annuale SISSCO, Padova, 2-3 dicembre 1999, Roma: Pubblicazioni degli Archivi di Stato 101, 2002, 70-115
 249. “The State of Denmark – Territory and Nation”, Comparare. European History Review 2, (Paris) 2002, 200-220
 250. “The Europe of Regions – a lost Project?”, Journal of Nordregio, September 2002, vol. 2, 7
 251. “Den europæiske nødvendighed – og den danske”, Udenrigs 2002:4, 80-87 (reprint i Newsletter from The Jean Monnet Center, No.11, University of Aarhus, 2002, 23-30)
 252. “Menneskerettighedernes oprindelse”, Kvan 64, november 2002, 108-127
 253. “Dansk identitet – folk, stat, nation, sprog og kirke”, i Annette Lerche Trolle, Merete Ipsen, Michael Steen Hansen, Jens Thorhauge (eds.), … herfra min verden går. Dansk identitet i fortid, nutid og fremtid, Vejle: Sammenslutningen af Lokalarkiver 2002, 21-30
 254. “Holocaust, Genocide and European Values”, Steven Jensen (ed.), Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates, Copenhagen: Danish Center for Holocaust and Genocide Studies, Danish Genocide Studies Series vol. 2, 2003, 175-92; Bosnian translation, “Holokaust, genocide i evropske vrijednosti”, in S. Jensen (Uredio), Genocid – Slucajevi, Poredenja i Savremene Rasprave, Sarajevo 2007, 197-216
 255. “Den Jyske Historikers første hundrede numre”, Den Jyske Historiker. Mellem civilisationshistorie og globalhistorie, 100, 2003, 5-11
 256. “Lutheranismen, danskheden og velfærdsstaten”, Klaus Petersen (ed.), 13 Historier om den danske velfærdsstat, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003, 27-37
 257. “Dansk udenrigspolitik – de første 2500 år”, Udenrigs 2003:1, 89-92
 258. “Världsförbättrare kan inte sitta på åskådarläktaren”, Axess 4, maj 2003, 9-10, på dansk no.249
 259. “Dansk interventionspolitik”, Jean Monnet Center Newsletter No. 14, Aarhus University, June 2003, 38-45
 260. “Gibraltar”, Sfinx 26:2, 2003, 92-96
 261. “For konge og fædreland. Universiteterne i dansk-norsk-slesvigsk-holstenske stat”, Rubicon 11:2, (Odense), 2003, 17-42; forkortet version som 6 artikler i Weekendavisen september 2004
 262. “Europa” er der hvor der ikke er dødsstraf”, Kritik 165, 2003, 51-54
 263. “Holocaust and European Values”, Jean Monnet Center Newsletter No. 15, Aarhus University, October 2003, 8-29
 264. Christine Antorini m.fl., Epostler. En antologi, Kbh.: Gyldendal 2003 (189s.), (medforfatter)
 265. “Nationellt självbestämmande?”, i Håkon Arvidsson & Hans-Åke Persson (ed.), Europeiska Brytpunkter, Lund: Studentlitteratur 2003, 25-70
 266. “Myter om dansk historie”, Kvan 67 (Kultur og dannelse), december 2003, 42-61
 267. “Auschwitz og europæiske værdier”, Thomas Brudholm og Martin Mennecke (eds.), Erindringens fremtid. Auschwitz-dag i Danmark, Kbh.: Lindhardt og Ringhof 2004, 180-2033
 268. “Mer, fer, terre: les clefs de l’histoire scandinave”, Geo no. 302, (Paris) avril 2004, 63-65, tema “Danemark, Norvège, Suéde”
 269. “Udvidelse af EU eller genforening af Europa?”, Jean Monnet Center Newsletter No. 18, University of Aarhus, June 2004, 6-17
 270. “The Danish Path to Modernity”, Thesis Eleven 77, May 2004, 25-43
 271. “Europe’s Saints: The Official Construction of a History of the European Union”, J. Peter Burgess (ed.), Museum Europa. The European Cultural Heritage between Economics and Politics, Kristiansand: Norwegian Academic Press 2003, 31-66
 272. “Pas og grænser i historien”, Jesper Gulddal og Mette Mortensen (eds.), Pas. Identitet, kultur og grænser, Kbh.: Informations Forlag 2004, 43-60
 273. “Nation. nationalisme og national identitet” in Tim Knudsen (ed.), Kernebegreber i politik, Kbh.: Forlaget Thomson 2004, 102-32
 274. “Europa i Norden”, Nytt Norsk Tidsskrift, 21 årg. 3-4, 2004, 382-98
 275. “Europas mange nye ansigter”, Udenrigs 2004:3, 42-65
 276. “Georg Brandes og Europa i dag”, Olav Harsløf (ed.), Georg Brandes og Europa. Forelæsninger fra 1. internationale Georg Brandes Konference, Firenze, 7-9. november 2002, Kbh.: Museum Tusculanum Press 20004, 31-46
 277. “La Danimarca e l’Europa. Una relazione difficile”, Nord ed Europa. Identità Scandinava e Rapporti Culturali con il Continente nel Corso dei Secoli, Atti del convegno internazional di Studi, Genova, 15-17 settembre 2003, Quaderni del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne 13, a cura di Gianna Chiesa Isnardi e Paolo Morelli, Genova: Casa Editrice Tilgher-Genova 2004, 281-312
 278. ““Eidora Romani Termini Imperii”, Cooperation and Integration in Nordic and European Contexts”, Newsletter from the Jean Monnet Center, University of Aarhus No. 20, December 2004, 31-58
 279. “Georg Brandes e l’Europa di oggi”, Studi Nordici IX, 2002/2004, Pisa 35-41
 280. “Gottorp, Slesvig og Sønderjylland mellem ’dansk’, ’tysk’ – og ’svensk’”. In Steinar Imsen (ed.), Grenser og grannelag i Nordens historie, Oslo: Cappelen 2005, 51-71
 281. “Der Aufbau einer fäöischen Identität. Nordisch, norwegisch, dänisch – oder färöisch?” und “Der Staat Dänemark – Territorium und Nation”, Tjaldur. Mitteilungsblatt des Deutsch-Färöischen Freundeskreises e.v. – Týskt-Føroyskt Vinafelag Nr. 33-34, 2005, 73-103 (English version om my website www.cbp.cbs.dk)
 282. “Denmark and the New International Politics of Morality and Remembrance”, Danish Foreign Policy Yearbook 2005, 65-101
 283. “Nationalstatens genkomst?”, Kritik no. 176-177, 2005, 7-24
 284. 284.          “Verdens historie”, in Hvad enhver dansker bør vide, Gyldendal Leksikon i et bind, Kbh.: Gyldendal 2005, 203-207
 285. “College for the Instruction of Asian and Other Youth in Eastern Literature and European Science in Serampore”. In George Oommen and Hans Raun Iversen (eds.), It began in Copenhagen. Junctions in 300 years of Indian-Danish Relations in Christian Mission, Delhi: Indian Society for Promoting Christian Knowledge 2005, 204-220
 286. “Universitetet i Serampore”. In K. E. Bugge m.fl. (eds.), Det begyndte i København…. Knudepunkter i 300 års indisk-danske relationer i mission, Syddansk Universitetsforlag 2005, 165-175
 287. “Lutheranismen og den universelle velfærdsstat”. In J. H. Schiørring (ed.), Kirken og velfærdsstaten, Kbh.: Anis Forlag, 2005, 147-184 (Lutheranism and the universal welfare state in Denmark)
 288. “Forord til den danske udgave” i Mirjam Bolle, Nu skal du høre hvordan en dag går her … Dagbogsbreve fra Amsterdam, Westerbork og Bergen-Belsen, Kbh.: Høst & Søn 2006, 7-24 (om Danmark og Nederlandene)
 289. “Denmark: A Big Small State – The Peasant Roots of Danish Modernity”. In John L. Campbell, John A. Hall, and Ove K. Pedersen (eds.), National Identity and the Varieties of Capitalism. The Danish Experience, Montreal: McGill-Queen’s University Press 2006, 51-98
 290. “The History of Europe seen from the North”, European Review, 14:2, (Oxford) 2006, 281-297
 291. “Fædrelandenes Europa” eller “Europas Forenede Stater”?”, Quo Vadis. Europa efter forfatningstraktaten, Den Ny Verden 38:4, 2005, 7-26 (udkom i 2006)
 292. “Rezension von Bo Stråth, “Union och demokrati. De Förenade Rikena Sverige-Norge 1814-1905” und Francis Sejerstedt, ”Socialdemokratins tidsålder. Sverige och Norge under 1900-talet”, Nordeuropaforum 2005:2, 103-106
 293. “Svenske kejserdrømme”, Weekendavisen 17. marts 2006, 6-7
 294. Tyrkiet i EU? – EU’s identitet, værdier og grænser, Copenhagen: DIIS 2006, www.diis.dk i serien DIIS: EU’s dilemmaer (21 pp.); trykt som “Tyrkiet i EU? – EU’s identitet, værdier og grænser” i Anne Mette Vestergaard og Malene Fenger Grøndahl, EU’s dilemmaer – Hvad sker der?, Kbh.: Informations Forlag 2006, 139-149
 295. “EU – hvor stort? Tyrkiet, islam og europæiske værdier” i Dan Jørgensen (ed.), Eurovisioner. Essays om fremtidens Europa, Kbh.: Informations Forlag 2006, 43-66
 296. “Why did China not discover Europe?”, Treasures from the Forbidden City and the Royal Danish Court, Cph.: The Royal Silver Vault 2006, pp.244-253 (Danish “Hvorfor var det ikke Kina som opdagede Europa?”, Skatte fra Kejserens Kina. Den forbudte by og Det Danske Kongehus, Katalog, Christiansborg Slot: Det Kongelige Sølvkammer 2006, 34-45; pp. 372-99 in Chinese
 297. “Efterskrift til andra upplagan” (med Björn Hettne och Sverker Sörlin), Den globala nationalismen. Nationalstatens historia och framtid, 2. reviderede og udvidede udgave, Stockholm: SNS Förlag 2006, 457-493 (see. 206)
 298. “Global nationalisme og nationalstatens fremtid”, Anders Jerichow (ed.), Verden foran os, Kbh.: Det Udenrigspolitiske Selskab 2006, 61-73
 299. “Tanker før tanken. Forestillingen om den vestlige tanke – og dens østlige oprindelse”, Hans Siggaard Jensen, Ole Knudsen, Frederik Stjernfeldt (eds.), Tankens Kraft. Vestens idehistorie vol. I-III, Kbh.: Lindhardt og Ringhoff 2006, 21-56 og “Deus Vult! – ideen om hellig krig i Europa (med Frederik Stjernfeldt), i samme pp. 325-29
 300. “Entre deux mers – Comparing the Mediterranean and the Baltic Sea”, Carsten Schymik, Valeska Henze, Jochen Hille (eds.), Go North! Baltic Sea Region Studies: Past – Present – Future, Berlin: BWV Berliner Wissenschafts Verlag 2006, 161-194
 301. “Folkedrab”, Thomas Brudholm og Martin Mennecke (eds.), Efter folkedrab. En flerfaglig undervisningsbog, Kbh.: Dansk Institut for Internationale Studier 2007, 7-9
 302. “Den europæiske drøm – om EU”, Jean Monnet Center Newsletter, University of Aarhus 29, March 2007, 9-17
 303. “Stat, nation og national identitet”, Klassisk og moderne samfundsteori, Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (eds.), Kbh.: Hans Reitzels Forlag 4. udgave 2007, 545-70 og 764-69 (nyskrevet bidrag), 4. oplag 2010; pp.5. reviderede udgave 2013, 675-700
 304. “En røvet datter dybt begrædt – 1864 i perspektiv” i Jakob Kidde Sauntved og Jakob Eberhardt, 1864, Århus: Jyllands-Postens Forlag 2007, 10-23
 305. “Sprog i Danmark”, Udenrigs 2007:1, 2-7
 306. “Catalonien. Den spanske Mark”, Sfinx 2007:2, 41-46
 307. “Industrikolonier langs Llobregat-floden”, Sfinx 2007:2, 92-95
 308. “Eksisterer der en fælles europæisk identitet?”, Simon Emil Ammitzbøll og Erik Boel (eds.), Europa i alle palettens farver. 11 essays om europæiske værdier, Kbh.: Informations forlag 2007, 15-40
 309. “Nazisme, totalitarisme og folkemord”, Mikkel Thorup, Hans-Jørgen Schanz og Mehdi Mozaffari (eds.), Totalitarisme – venskab og fjendskab, Acta Jutlandica 82:1, 2007, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 139-150
 310. “We must all examine our recent histories”, The Times Higher Education Supplement May 18, 2007, 16
 311. “Nationalisme. Danmarks historie 1814-64”, Samvirke 2007:7, juli, 50-55
 312. “Danmarks historie – fra gravhøj til globalisering. Nationalisme 1814-64”, i Rasmus Dahlberg (ed.), Danmarks historie – fra gravhøj til globalisering, Kbh.: Samvirke Bøger 2007, 111-128 (udvidet udgav af 304)
 313. “EU-Parlamentet: Mere magt – mindre opbakning”, Udenrigs 2007:4, 36-40
 314. “Cooperation among Equals – Political Culture in the Nordic Countries”, Ekavi Athanassopoulou (ed.), United in Diversity? European Integration and Political Cultures, London: I. B. Tauris 2008, 105-130 (Greek translation 2009)
 315. “Der Holocaust und europäische Werte”, Aus Politik und Zeitgeschichte 1-2, 2008, 25-31
 316. “Seien Sie herzlich willkommen in Kopenhagen”, Weekendavisen Idéer, 22. februar 2008, 8-9 (om tysk sprog og kultur i Kbh.)
 317. “Grænselandet og Schanz – idéhistorie, nationale identitet og mindretal i Danmark”, J. Carlsen, O. Morsing and P. Aa. Sørensen (eds.), Tankens grænseland – Hans-Jørgen Schanz 60 år, Århus: Forlaget Modtryk 2008, 53-72
 318. “Europa-Parlamentet og det demokratiske underskud”, Peter Nedergaard (ed.), Fra Fælles Forsamling til Folkestyre. Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008, Kbh.: Europa-Parlamentets Informationskontor 2008, 40-43
 319. “De egentlige europæere”, Noter i marginen, Udenrigs 2008:1, 4-6
 320. “Færøerne: Nation eller stat?”, Udenrigs 2008:1, 54-72; i en version med litteraturoversigt, Færøerne i det danske Rigsfællesskab – nation uden stat eller med? Working Paper Cbp. 44, 2008 www. cbs.dk
 321. “Deutsche Spuren in Kopenhagen”, www.goethe.de/ins/dk Gesellschaft 2008 (længere udgave på tysk af no. 308)
 322. “…kérdéseket kell feltenni a múltnak. Beszélgetés Uffe Østergård dán történésszel” Aetas. Történettudományi Folyóirat 21:4, (Budapest) 2007, 170-183
 323. “Kamp om historien – historie som kamp” i Finn Collin og Jan Faye (red.), Ideer vi lever på – Humanistisk viden i videnssamfundet, Akademisk Forlag 2008, 204-23
 324. “De skandinaviske staters udvikling”, Politica 40:4, 2008, 442-456 plus 492; tema: “Statsdannelse”
 325. “Det skæve Danmark – mellem Tscherning og Lehmann”, Information, 28.3, 2009 16-17
 326. “Norden og Danmark i Europa”, Månedsblad for den danske klub i Belgien, april 2009, 14-16
 327. “Europa-Parlamentet – det demokratiske underskud og nationalstaterne”, Folkevirke 2009:2, 3-5
 328. “Europa 1500-1800 – territorialstater, imperier, bystater, grænser”, Lars Bo Kaspersen og Jørn Loftager (eds.) Klassisk og Moderne Politisk Teori, Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 2009, 119-149
 329. “Hvor er Norden henne? De nordiske nationalstater i Europa” Bjørn Magnus Berge och Anders Bjørnsson (red.), Skandinaviske vägval, Stockholm: Atantis 2008, 189-197
 330. “Hvad er en tyran?”, William Shakespeare, Richard III, Kbh.: Katalog til Det Kgl. Teaters opsætning af Richard III, september 2009, 12-18
 331. “Carlsen, Testrup, Grundtvig og Lars Bjørnbak” i Hans R. Christensen m. fl. (red.), “Vågn dog nu – glæd dig dog” – Jørgen Carlsen 60 år, Århus: Klim 2009, 83-93
 332. “Vad hade hänt … Kontrafaktiska hypoteser och “öppna” situationer i historien och historieforskningen”, Lars M. Andersson och Ulf Zander (red.), Tänk om… Tio kontrafaktiska berättelser, Lund: Historiska Media i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2009, 32-74 (Swedish translation of 182)
 333. “L’histoire de l’Europe vue du Nord”, Les rendez-vous de l’histoire; 27 Leçons d’histoire Paris: Éditions du Seuil 2009, 247- 255
 334. “En røvet datter dybt begrædt – eftervirkninger af 1864 i dansk politisk kultur og erindring”, Weekendavisen Idéer 7.11, 2009, 8-9
 335. “Dansk bondelærdom – hvis helstaten havde overlevet…”, Weekendavisen Idéer 13. november, 2009, 4-5
 336. “Murens fald – tyve år efter”, Udenrigs 2009:3, 6-21
 337. “Kampen om historien i Danmark efter 2001”, Historie 2009:2, 115-138
 338. “Martin Luther og dansk politisk kultur. Nationalkirke, luthersk reformation og dansk nationalisme”, Kritik 195, marts 2010, 36-59
 339. “I helhedens interesse – patriotisme eller nationalisme i det oldenburgske monarki i 1700-tallet”, Weekendavisen Idéer 31. 3, 2010, 8-9
 340. “Tyrkiet og Grækenland er integrerede dele af Balkan”, Udenrigs 2010:1, 29-50
 341. “Det tyske spørgsmål i Danmark 1848-1920”, Kulturarvsstyrelsen, 1001 fortællinger om Danmark 2010, Kulturarvsstyrelsens website, 5.5. 2010
 342. “Den svenske udgave af den danske syge”, Information 29.6, 2010, 26-27
 343. “Krimkrigen”, Sfinx 33:2, 2010, 82-88
 344. Den svenske udgave af den danske syge”, Information 29.-30.6, 26-27 (om Folkhemspopulismen)
 345. “1759 – da Storbritannien erobrede verdensherredømmet”, in Lars Bo Kaspersen, Joachim Lund og Ole Helby Petersen (red.), Offentligt eller privat? Historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi, Kbh.: Jurist- og Økonomforlaget 2010, 103-119
 346. “Pas og grænser i Europa fra l’ancien régime til EU-Schengen”, Torkild Bak, Mette Bock og Jens Holger Schiørring (eds.), Grænser for solidaritet. Indvandrerpolitik i dansk og europæisk perspektiv, Frederiksberg: Anis 2010, 281-322
 347. “Nation branding og historieskrivning”, Marius Sylvestersen; Mads Mordhorst; Rasmus Kjærgaard Rasmussen; Brian Valbjørn Sørensen (red.), Den danske nation branding indsats – erfaringer og refleksioner, Kbh.: CBS, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Klimakonsortiet 2010, 24-37
 348. “En slavists erindringer”, anmeldelse af Thomas Petersen, Min vej østover. Rusland Sibirien, Baltikum, Ukraine, Centralasien, Kaukasus, 2010, Udenrigs 2010:3, 96-100
 349. “1864. Året da Danmark næsten gik under”, Kritik 198, december 2010, 92-99
 350. “Schleswig and Holstein in Danish and German Historiography”, in Tibor Frank and Frank Hadler (eds.), Disputed Territories and Shared Pasts. Overlapping National Histories in Modern Europe vol. 6 of “Writing the Nation. National Historiographies and the Making of Nation States in 19th and 20th Century Europe”, Houndsmill: Palgrave Macmillan 2011, 200-223
 351. (ed.) (med Mads Mordhorst), Nation-branding, Den Jyske Historiker 126, January 2011, 199 pp.
 352. “Nation-branding – en humanistisk disciplin?”, Den Jyske Historiker 126, 2011, 5-15 (med Mads Mordhorst)
 353. “Historieskrivning og nation-branding – har vi ikke altid gjort det”, Den Jyske Historiker 126, 2011, 162-194
 354. “Current Challenges to Nordic Labor Policy”, Atle Midttun and Nina Wiyoszek (eds.), The Nordic Model: Is it Sustainable and Exportable? Oslo: BI Norwegian School of Management, 21-23, www.ceres.no January 2011
 355. “Ytringsfriheden i globaliseringens orkan-øje”, Udenrigs 2011:1, 112-115
 356. “1864-komplekset bearbejdes fordi Danmark er i krig”, Grænsen nr. 2, april 2011, 14- 19
 357. “Swords, Shields or Collaborators? Danish Historians and the Debate over the German Occupation of Denmark”, Henrik Stenius, Mirja Östberg and Johan Östling (eds.), Nordic Narratives of the Second World War, Lund: Nordic Academic Press, 31-54
 358. “Monumentet for italienernes sejre”, Sfinx 34:2, juni 2011, 91-95
 359. “Kafka ved Garda-søen”, Sfinx 34:2, juni 2011, 100
 360. “Danes”, Jeffrey E. Cole (ed.), Ethnic Groups of Europe. An Encyclopedia, Santa Barbara, Ca.: ABC-CLIO 2011, 103-10
 361. “Using the Classics to understand Europe in the present”, Baltic Worlds IV:2, June 2011, 56-58
 362. “Den gennemtrængelige grænse”, Weekendavisen 15. juli. 2011, 8
 363. “1864 i dansk og tysk historie”, Carsten Jahnke og Jes Fabricius Møller (Hrsg.), 1864 – und der langen Schatten der Geschichte. 1864 – og historiens lange skygger, Husum: Ihleo Verlag 2011, 27-42
 364. “Opfindelsen af naturlige grænser”, Weekendavisen Idéer, 5. august 2011, 8-9
 365. “Den frie rejse – om pas og grænser”, Weekendavisen 2. september 2011, 12
 366. “Folkemord”, “Holocaust”, “Nationalisme”, “Nationalkarakter”, “Nationalitet”, opslag i Sociologisk Leksikon, red. Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen, Copenhagen: Hans Reitzels Forlag 2011, 166-67, 238, 443-44
 367. “Dänemark und Deutschland als europäische Nachbarn – Geschichte und Erinnerung”, in Susanne Fabrin und Matthias Müller-Wieferig (Hrsg.), 50 Jahre Goethe-Institut Dänemark, Copenhagen: Goethe-Institut 14. September 2011, 219-224
 368. Omtale af Hans Boas Dabelsteen, Folkekirkelighed. En undersøgelse af sekularismen i Danmark, Forlaget Politiske Studier 2011 (bagsidetekst)
 369. “Lutheranism, nationalism and the universal welfare state – National churches and national identity after the Reformation and the development of the welfare state in the Nordic nation states”, Katharina Kunter und Jens Holger Schiørring (Hrsg.), Europäisches und Globales Christentum / European and Global Christianity. Herausforderungen und Transformationen im 20. Jahrhundert / Challenges and Transformations in the 20th Century, Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte Reihe B Band 54, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, 78-101
 370. “Historical Sociology, Political Science and Comparative History of Empires”, Journal of Political Power 4:3, 2011, 465-71, Special issue on “Imperial Power and the organization of space in Europe and North America” edited by Magali Gravier and Noel Parker
 371. “Canada mellem Europa og Amerika”, Anglo Files. Journal of English Teaching no. 162, tema Canada, November 2011, 25-39
 372. “EU’s krise er ikke en nord-syd krise”, Udenrigs 2011:3, 24-35
 373. “Sønderjylland fra A til Å”, Grænsen 73:6, December 2011, 9-11
 374. “Bindestregs-danskere eller etniske mindretal?”, Mehdi Mozaffari (red.), 10 bud – på kultur, identitet og værdier i Danmark, Århus: Systime 2012, 28-57
 375. “1789 – revolutionens Paris”, i Stéphanie Surrugue m.fl., Vide Verden. Paris, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2012, 244-263
 376. “Nationen – selvstændighedens steder”, i Tonny Vorm m. fl., Vide Verden. Barcelona, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2012, 146-167
 377. “The Danish Path to Modernity”, Jóhann Páll Árnason and Björn Wittrock (eds.), Nordic Paths to Modernity, New York and Oxford: Berghahn Books 2012, 49-68
 378. “International dansker, dekonstruktiv konstruktivist, polyhistor, borgerlig klummeskriver eller?” Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen (red.), Senil ulydighed. Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen, Kbh.: Anis 2012, 95-105
 379. “Danish National Identity: A Historical Account” in Martine Cardel Gertsen, Anne-Marie Søderberg and Mette Zølner (eds.), Global Collaboration: Intercultural Experiences and Learning, Houndsmill: Palgrave Macmillan 2012, 37-55
 380. “Malta og herredømmet over Middelhavet”, Anglo Files. Journal of English Teaching no. 164, May 2012, 66-83
 381. “Crisis for the Danish Model of Flexicurity?”, The Civic Institute, Warszawa, (interview), www.instytutobywalski.pl
 382. “Norden er gledet fra hinanden siden 1814”, Udenrigs 2012:2, 87-97
 383. “Fortidens nutid – dansk nationalisme og national identitet”, Erik Bach, Jesper Carlsen, Stine Fagerholt, Maria Fabricius Hansen, Per Øhrgaard (red.), Her og nu! Fortidsforståelse i kunst, kultur og videnskab, Kbh.: Carlsbergfondet 2012, 22-39
 384. “Svækkelsen af Europa”, Weekendavisen 7.9. 2012, 8
 385. “Skrivefrækhed”, Weekendavisen Bøger 7.9., 2012, 8-9 (anm. af Ulrik Langen, Det sorteste hjerte, Politikens Forlag 2012)
 386. “Ikke let at springe ud af skabet som kristen”, i Allan Poulsen og Jakob Schow-Madsen (eds.), Kristendom i nutid, Kbh.: Gyldendal 2012, 116 (opr. Jyllandsposten 4.6. 1995)
 387. “Calvinismen gennemsyrer USA” og “Kirke og velfærdsstat”, i Johnny Thiedecke (red.), Religion og samfund fra reformation til nutid, Kbh.: Pantheon 2012, 48 og 114-115
 388. “Umådelige fordele” (Nobels fredspris til EU), Weekendavisen 19.10, 2012, 11
 389. “De nordiske lande i Europa”, P. Andersen, I. Henriksen, J.H. Petersen & H. Zobbe (red.), Hvordan ser verden ud? 73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier. Professor Niels Kærgård 70 år, Kbh.: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012, 295-301
 390. “Cooperation among Equals: Political Cooperation in the Nordic Countries”, Ras Tind Nielsen and Geir Helgesen (eds.), Ideas, Society and Politics in North East Asia and Northern Europe. Worlds Apart Learning From Each Other, Copenhagen: Nias Press 2012, 175-209
 391. “Review-essay: Grundtvig som politisk tænker”, Økonomi og Politik 2012:4, 114-118
 392. “Bog for bog: Den særlige danske nationale identitet” (ved Jon Faber) www.information.dk/455326, 22.3.2013
 393. “Union, federation or ’merely’ European Cooperation. Norden as a Result of 1814”, Baltic Worlds, Vol. VI:1, March 2013, 46-51
 394. “I vor tid – med Bjøl”, Udenrigs 2013:1, 120-22
 395. “Medborgerskab i en globaliseret verden”, Grænsen 75:3, juni 2013, 16-21
 396. “Det svenske konsulat i Istanbul”, og “Boomtown ved Bosporus”, Sfinx 36:2, 2013, 73-77 og 104 (temanummer om Istanbul)
 397. “Lutheran Orthodoxy and Anti-Catholicism in Denmark 1536-2011” (with Jes Fabricius Møller), in Yvonne Werner and Jonas Harvard (eds.), European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective, European Studies vol. 31, Amsterdam:and New York Rodopi 2013, 165-189
 398. “Ingen ende på Napoleon?”, Information 3.9., 13
 399. “Rød-hvid. Rækker dansk identitet helt til Arktis?”, Politiken Debat 19.10., 6
 400. “Den hidtil bedste bog om islamisme” (anmeldelse af Mehdi Mozaffari, Islamisme. En orientalsk totalitarisme), Information Bøger 25.10., 10-11
 401. “Krig, statsdannelse og demokrati”, Peter Lodberg, Jens Torkild Bak og Mette Bock (red.), Danmark i krig, Kbh.: Anis, 173-220
 402. “Den farvede general” (anmeldelse af Tom Reiss, Den sorte greve), Information 23.12., 27

 

 1. De københavnske arbejderforeninger, Historisk Institut, Aarhus Universitet 1972 (mimeocopy)
 2. “Terminologi og systematik i det historiske begrebsapparat”, Den Jyske Historiker 4, 1973, 8-31
 3. “Konge, Parlament og Guds Rige. Den borgerlige revolution i England”, Historie og samtidsorientering 1973 (30 pp.)
 4. “Den antikke produktionsmåde”, Den Jyske Historiker 5-6, 1974, 4-42
 5. Den materialistiske historieopfattelse i Danmark, Århus: Modtryk 1973 (350 pp.)
 6. 6.                  “Om forholdet mellem en subjektiv og en objektiv analyse af samfundsmæssige fænomener under kapitalismen”, Den Jyske Historiker 4, 1975, 120-134
 7. “Økonomi og politik i den tyske fascisme”, Historievidenskab 3-4,1975, 145-189
 8. “Forskningsstrategiske problemer omkring adskillelsen mellem logik og historie”, Historievidenskab 5-7, 1975, 121-167
 9. (med Vagn Wåhlin), Klasse, demokrati og organisering. Politiserings- og moderniseringsprocessen i Danmark 1830-1848 vol. 1-6, Historisk Institut, Aarhus Universitet 1975 (mimeocopy)
 10. “Studiet af førkapitalistiske samfundsforhold”, Den Jyske Historiker 6, 1976, 52-136
 11. (ed.), Spanien – Revolution og kontrarevolution 1800-1976, Den Jyske Historiker 8, 1976, my contribution (med Brita Schultz), “Bandera Roja om Klassekampen i Spanien under Franco 1939-76”, 171-243
 12. “Claude Meillasoux og studiet af bondesamfund”, Hist. 1976, 13-53
 13. “Die materialistische Geschichtsauffassung in Dänemark”, E. Krüger (Hrsg.), Arbeiterbewegung in Nord- und Mitteleuropa zwischen nationaler Orientierung und Internationalismus, Flensburg 1976, 22-27
 14. (ed.) Dokumenter til den spanske arbejderbevægelses historie, Århus: Særnummer af Den Jyske Historiker 1977 (166 pp.)
 15. “Studiet af bondeøkonomier før og nu”, Hist. 9:3, 1977, 72-92
 16. Historieopfattelse og samfundsudvikling, Kbh.: DR grundbog (med J. C. Manniche og P. Torntoft), København 1978 (118 pp.)
 17. Tradition, opbrud og formidling (ed. med N. Christensen og J. C. Manniche), Århus: Den Jyske Historikers skriftserie 1979 (344, my contribution 97 pp.)
 18. “Begreber i en makrohistorie”, Noter om Historie og undervisning nr. 2, 1979,
 19. “Er vores samfund historieløst?”, 1800-tallet 2:4 1981, 12-19
 20. “Fascismeforskning i komparativt perspektiv”, Nyt fra Historien 31:1, 1981, 1-5
 21. “Tanker om kapitalistiske stats- og regimeformer”, Studier i historisk metode, 16, 1981 Oslo: Universitetsforlaget, 113-32 and 151-52
 22. (ed.) Ud og ind af historien, Den Jyske Historiker 21, 1981, my contributions pp. 5-16 and 117-122
 23. “Korporatisme, fascisme, totalitarisme eller autoritære regimer”, H. Löe (ed.) Symposium: Kritisk fascismeforskning i Norden, Ålborg: skrifter fra NSU 1982, 214-85 (Særtryk: Politikformer i Mellemkrigstiden, Århus Universitet 1981, 75 pp.)
 24. “Mens verden langsomt ændres”, 1800-tallet 3:3, 3-7
 25. “Socialhistoriens mange sider”, Den Jyske Historiker 23-24, 1982, 183-98
 26. “Evolution og historie?”, E. Schroll Fleischer (ed.), Evolution, kultur og samfund, Herning: Systime 1983, 147-188
 27. Demokrati og offentlighedsformer (artikelsamling), Århus Universitet 1983 (98 pp.)
 28. Intellektuelle, stat og samfund (artikelsamling), Århus Universitet 1983 (110 pp.)
 29. “Hvordan studere nazismen i Danmark”, Historie 15:3, 1984, 490-98
 30. Fascismen i Italien. Brud og kontinuitet i Italiens historie efter 1800 (med T. B. Olesen og N. A. Sørensen) Den Jyske Historiker 27-28, 1984 (2. ed., Århus Universitetsforlag 1986, 287 pp. with English summary)
 31. “Hvad er det danske ved Danmark?”, Den Jyske Historiker 29-30, 1984, 85-137
 32. “Fascisme, brud og kontinuitet i Italiens og italienernes historie”, Nyt fra Historien 33:2, 1984, 65-75
 33. “Form og ideologi. Opstod den moderne italienske arkitektur i kraft af fascismen?” Arkitekten, 1985:4, 62-69
 34. “Kafka, Praha og det østrig-ungarske dobbeltmonarki”, in Per Højholt m.fl. Kafka 100 år, Århus: Sjakalen 1985, 172-199
 35. “Kærlighed, afføring, fremskridt”, O. Fenger og S. Jørgensen (eds.), Skabelse, Udvikling, Samfund, Acta Jutlandica 60, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1985, 237-258 and 282-87
 36. “Fra det moderne til det postmoderne samfund”, Politica 3, 1985, 330-358
 37. “Politik og livsformer i de mediterrane samfund”, Den Jyske Historiker 33, 1985, 99-116
 38. “Tendenze attuali nella storiografia danese sul fascismo e sul nazismo”, Informazione 8, 1985 (Firenze), 10-12
 39. “Reactionary Modernism and Nazism in Germany: Inevitable Destiny or Chance?”, German Studies 5, 1985 (Harvard), 45-50
 40. “The Symbolic Nature of Modern Politics – the French Revolution Reconsidered”, French Politics and Society 12, 1985 (Harvard), 23-33
 41. “Katolikker og kommunister i det italienske samfund”, Informazioni 13, 1985, 1-10
 42. “Den antikapitalistiske konservatisme, J. C. Lindberg”, Bekker-Nielsen m.fl., Stykkevis og delt. 5 essays om Grundtvig og grundtvigianismen, Århus: Antikva og Aarhus Universitetsforlag 1986, 61-72
 43. “Er postmodernisme noget for historikere?” Noter om historie og undervisning 88, 1986
 44. “Marianne – fra Minerva til Brigitte Bardot og Cathérine Deneuve”, Vive la France! Vive la République – Politisk kultur og politiske traditioner i Frankrig 1789-1986, Den Jyske Historiker 38-39, 1986, 5-34
 45. “Den rationalistiske arkitektur under det fascistiske regime i Italien”, J. Guldberg (ed.), Tema: Funktionalismen, Odense: Odense Universitetsforlag 1986, 171-200
 46. “Fascismen i Italiens historie”, Som kameraet så det, Kbh.: DR Grundbog 1986, 36-40
 47. “Afrika i vore stuer”, Sfinx 9:2, 1986, 75-79
 48. “Hvordan skriver man (en) god historie?”, Mod en ny samfundshistorie, Århus: Den Jyske Historiker 1986, 34-49
 49. “Was ist das Dänische an den Dänen?”, K. Schulte und W. Wucherpfennig (Hrsg.), Die Gegenwart der Vergangenheit, RUC 1987, 54-89
 50. “Socialism, makt och demokrati”, Bokbox 91-92, 1987, 20-33“Il caso italiano”, Informazioni 19, 1987, 12-20
 51. “Demokratiet og det postpolitiske samfund”, Hans Fink (ed.), Grænser for rationalitet, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1987, 93-124
 52. “Kontrafaktiske hypoteser i historieforskningen”, Den Jyske Historiker 41, 1987, 130-33
 53. “Hvem sang Marseillaisen?”, Sfinx 10:2, 1987, 78-81
 54. “Republik og nation. Tilblivelsen af det moderne Frankrig 1789-1940”, Nyt fra Historien 36:2, 1987, 193-200
 55. “Deutschland über alles?”, i Tyskerne – stat og nation i Tyskland 1815-1988, Den Jyske Historiker 43-44, 1988, 4-29
 56. “Italienisering af Europa”, Kritik 84, 1988, 18-34
 57. “Ydmyg selvhævdelse og dansk nationalkarakter”, UNDR. Nyt Nordisk Forum 52, Tema “Nordiske Grænser”, 1988, 44-50
 58. “Er republikanske dyder det egentligt amerikanske ved amerikanerne?”, S. Zetterholm (ed.), Alexis de Tocqueville, Kbh.: Forlaget Samfundslitteratur 1988, 145-202
 59. Østrig-Ungarn: Imperium, Føderation eller anakronisme i nationstaternes epoke?, Arbejdspapir CfK 6, Århus 1988
 60. Hvad er en nationstat?, Arbejdspapir CfK 12, Århus 1988
 61. Tocqueville og de moderne analyser af den amerikanske nationalkarakter, Arbejdspapir CfK 18, Århus 1988
 62. “Bønder og danskere. Dansk mentalitet og politisk kultur”, Vagn Wåhlin (ed.), Historien i kulturhistorien, Kulturstudier 2, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1988, 317-71
 63. “Politikkens kulturhistorie”, Den Jyske Historiker 47, 1989, 89-111
 64. “Den danske venstrefløj og Italien”, J. Moestrup og E. Nyholm (eds.), Italien og Danmark. 100 års inspiration, Kbh.: Gad 1989, 129-150 og 350-55
 65. “Les effets de la Révolution Française au Danemark”, Michel Vovelle (ed.), L’Image de la Révolution Française I, London/Paris : Pergamon Press 1989, 621-42 (med Henrik Horstbøll og Carsten Løfting)
 66. “USA. En nation af mange nationer”, Kritik 88 1989, 6-32
 67. “Aux larmes citoyens. Kampen om den symbolske repræsentation af den republikanske arv i fransk politik”, Slagmark. Idehistorisk tidsskrift 13,1989, 83-97
 68. “Syntese og analyse i postmodernismen”, Scandia (Lund, Sweden) 55, 1989, 13-43
 69. “Krig og fred”, Slagmark 10, 1987, 29-48
 70. “Politikkens arena”, Hans Fink, (ed.), Arenaer. Om politik og iscenesættelse, Kulturstudier 5, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 23-65
 71. “National identitet, nationale bevægelser og borgerliggørelse”, 41-53 i N. Vollertsen m.fl., “Landbruget og den nationale udvikling i Nordslesvig. En diskussion af Gottlieb Japsens tese”, Historie 18:1, 1989, 29-56
 72. Revolutionen lyser – svagt, Arbejdspapir CfK 50 (20 pp.)
 73. “De franske intellektuelle og USA”, Prépublications 118, 89, 3-11
 74. “Til folkefest i Gubbio”, Sfinx 12:4, 1990, 137-42
 75. “Sex og sundhed”, Den Jyske Historiker 48, 1990, 5-14
 76. “Die Politik im nachpolitischen Zeitalter”, Arbejdspapir CfK nr.54. (35 pp.)
 77. “Hvor går Europa hen?” Højskolebladet 21 1989, 325-32
 78. “Findes der en “dansk” politisk kultur?, in Anne Holmen og Normann Jørgensen (eds.), Enhedskultur-helhedskultur. Artikler om dansk kulturel selvforståelse, Kbh.: Center for multikulturelle studier, Danmarks Lærerhøjskole 1989, 49-78
 79. “Magtens tomme sted”, Omverden 2, 1990, 3-10
 80. “Begrundelser for nationalitet”, Scandia 56:1 1990, 79-88
 81. “Stat, marked eller italienske tilstande”, Samfundsøkonomen 1990:3, 7-36
 82. “Historien foregår, men eksisterer den?” Den Jyske Historiker 50, 1990, 5-8
 83. “Klientelisme som en postpolitisk tendens” Politica 2, 1990, 191-207
 84. “Réforme ou révolution dans les monarchies absolutistes”, J. Hermann et C. Degler (eds.), Révolutions et réformes, Berlin 1990, 61-65 and “Republican Revolution or Absolutist Reform” in 170. Congreso Internacional de Ciencias Historicas vol.I, Grands Thèmes, Madrid 1990, 74-77
 85. “Republican Revolution or Absolutist Reform. Enlightened Absolutism as a Political Regime and a Political Philosophy in 18th Century Denmark and France.” (42 pp.) Arbejdspapir CfK 63, published as no. 156
 86. “Definitions of Nation in European Political Thought”, North Atlantic Studies 1:2, 1991, 51-56
 87. “Feindbilder und Vorurteile in der dänischen Öffentlichkeit”, G. Trautmann (Hrsg.), Die hässlichen Deutschen? Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1991, 145-166
 88. “What is National and Ethnic Identity?”, Per Bilde e.a. (eds.), Ethnicity in Hellenistic Egypt, Århus: Aarhus University Pres 1992, 16-38
 89. Akropolis Persepolis tur retur. Hellenismeforskningen mellem orientalisme, hellenisme, imperialisme og afkolonisering. Hellenismestudier 4, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991 (80 pp.)
 90. “Efter den videnskabelige historieforsknings storhed og fald”, E. Christiansen og J. C. Manniche (eds.), Historiens ansigter, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991, 135-65
 91. “Contadini e danesi. Identitá nazionale e cultura politica di Danimarca”, Storia e Societa 51, 1991, 153-188
 92. “Roms syv høje i Moskva”, Sfinx 1990:4, 131-36
 93. “Postpolitik all’italiana”, Ulla Bryanne (ed.), Apulien, Ålborg: Italiensk-lærerforeningen 1991, 78-97
 94. “Racisme og humanisme”, Omverden 4, 1991, 5-9
 95. “Reform and Revolution. The French Revolution and the Case of Denmark”, Scandinavian Journal of History 15, 1991, 155-80 (med Henrik Horstbøll)
 96. “Fra imperier til postkommunistiske nationalstater”, Nyt fra Historien XL:1 1991, 1-12
 97. “Machiavelli og frihedens sociologi”, Anton Ehlers (ed.), Magtens Tænker. Om Machiavelli og statskunst fra renæssance til nutid, Akademisk Forlag 1992, 61-85
 98. “Hvad ville der være sket hvis Alexander den Store ikke var død i 323 fvt.”, Omverden 6, 1992, 11
 99. “Mellem Lenin og Løgstrup”, Politica 1991:2, 197-200
 100. (ed.), Britain – Nation, State and Decline, Culture and History 9-10, 1991; own contribution, “Denationalizing National History”, 1-31
 101. “Ukania – det britiske perspektiv på Englands historie”, 5-26 og “Irland mellem union og republik”, Rule Britannia – De britiske øer 1688-1815, Den Jyske Historiker 54-55, 1991, 5-26 og 189-98
 102. “National og etnisk identitet”, H. Fink og H. Hauge (eds.), Identiteter i forandring, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991, 144-83
 103. “Politisk kultur og landskabsopfattelse i Danmark”, Bek, Algreen-Using og Scherup Hansen (eds.), Syn for sagn. Om byens og landskabets æstetik, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1991, 21-32
 104. ”Hvorfor hader vi svenskerne? – Danmarkshistorierne mellem svensk og tysk”, Anders Linde Laursen og Jan Olof Nilsson (eds.), Nationella identiteter i Norden – ett fullbordat projekt? Stckh.: Nordisk Råd 1991, 117-147
 105. “Les danois” (m. Palle O. Christiansen), Arbejdspapir no.5 1991, Århus: Center for Kulturforskning 48 pp.
 106. “Hinsides habsburg?” og “Miklós Szabó, Ungarns historie og politiske kultur”, Hinsides HabsburgPolitisk kultur i Centraleuropa 1918-39, Den Jyske Historiker 57, 1991, 4-16 og 66-75
 107. “Danish Identity: European, Nordic, or Peasant? Some reflections on the political culture of the Danish nation state before and after joining the European Community”, Lise Lyck (ed.), Denmark and EC membership Evaluated, London: Pinter Publishers and St. Martin’s Press 1992, 167-177
 108. “Peasants and Danes – National Identity and political Culture in Denmark”, Comparative Studies in Society and History 34:1, 1992, 3-27
 109. “En republik af mange republikker – USA som føderativ nationstat”, Christen Sørensen (ed.), Europa. Nation-Union – efter Minsk og Maastricht, Kbh.: Fremad 1992, 401-37
 110. “Nationale minoriteter. Et historieforskningsperspektiv”, Helen Krag og Margit Warburg (ed.), Minoriteter. Fjorten synsvinkler på minoritetsstudier, Kbh.: Spektrum 1992, 121-149
 111. “Danmarkshistorie mellem statshistorie og nationshistorie”, Historie 1992, 265-288
 112. Europas ansigter. Nationale stater og politiske kulturer i en ny gammel verden, Kbh.: Rosinante/ Munksgård 1992 444 pp. (2. udgave som paperback 1998 og 2001)
 113. (ed.), Dansk identitet?, Kulturstudier 19, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1992 (239 pp.) my contribution (with Palle O. Christiansen) “Folket, landet og nationen”, 13-57
 114. “The Herder they come – Johann Gottfried Herder og teorierne om national identitet”, Slagmark 18, 1992, 95-112
 115. “Kulturhistorien i det danske landskab – ossianske heder, gyldne kornmarker eller kondister”, Frednings-faglig Forening, FFF-bladet 1992, nr. 5, 15-19
 116. “European Perspectives”, Danish Literary Magazine 2, 1992, 7-8
 117. “Nationer og nationale Minoriteter i historieforskningen”, N. Vollertsen, J. Kühl, J. N. Martinez og K. U. Jessen (eds.), Nation og mindretal. Nationale mindretal og mindretalspolitik i Europa, Århus: Forlaget Historia, 1992, 161-93
 118. “Danmark og danskerne”, Kvan 34, 1992, 27-32
 119. Den demokratiske udfordring. EF’s dagsorden efter den 2, juni 1992, Kbh.: Ugebrevet Mandag Morgen september 1992 (med Peter Nedergaard, Thomas Pedersen og Hjalte Rasmussen) (53 pp.) English Summary
 120. Danmarks europæiske virkelighed Et nyt perspektiv på folkeafstemningen den 18. maj, Kbh.: Ugebrevet Mandag Morgen (medforfatter) 1992 (92 pp.)
 121. “Kaffens, brændevinens og demokratiets Europa”, Carsten Jensen (red.), Et nyt Europa, En ny moral, Et nyt demokrati, Lettre Internationale, Århus: Århus Festuge & Politiken 1992, 65-70
 122. “Language and National Identity in the Danish Nation state in the 19th Century”, History of Europen Ideas vol. 16, no.1-3, 1993, 213-18
 123. “Grundtvig, grundtvigianisme og dansk national identitet.”, Blienke u. Marold (Hrsg.), Arbeiten zur Skandinavistik 10, 1993, 387-407
 124. “Forord”, til Hartvig Frisch, Pest over Europa, Kbh.: Forlaget Fremad 1993 6. ed., V-XIV
 125. “Nationalstaten i klemme”, Udenrigs 1993:1, 32-40
 126. “Nationalstaten i klemme”, SFOF, Hvorhen Europa?, 3-7
 127. “Propagandan om den nordiska enhet”, Nordens Tidning 3/93, 24-26
 128. “Historieskrivning som disciplinernes dronning”, Den Jyske Historiker 65, 1993, 148-52
 129. “Stater, nationer og etniske grupper i Jugoslavien”, Internasjonal Politikk (Oslo) 51:4, 1993, 435-58
 130. “Tag Europa alvorligt”, Udenrigs 1993:4, 78-81
 131. “Erik Ib Schmidt og opbygningen af den nationale velfærdsstat”, Historie 1994:1, 108-114
 132. “The European Character of the Ottoman Empire”, Middle East Studies in Denmark. Festschrift to Søren Mørch, Odense: Odense University Press 1994, 87-110
 133. “Regioner, stater och nationer i Europa”, S. Tägil e.a. (eds.), Närhet och nätverkregionerns återkomst, Lund: Meddelanden från Erik Philip-Sörensens Stiftelse 5 1994, 76-95
 134. “Nationdannelsesprocessen i Danmark 1600-1900 – “Danmark” som nordisk nationalstat eller de nationaliserede rester af et multinationalt imperium?”, rapport Norden og Baltikum til det 22. nordiske historikermøte Oslo 13.-18. august 1994, Oslo: Universitetet i Oslo, 151-171
 135. “Det ottomanska rikets europeiska karaktär”, Anders Björnson (ed.) Det korta 1900-talet. Tiden efter första världskriget, ABF konference om Europa – Historiens återkomst, Stockholm: ABF 1994, 20-29
 136. “Socialisme og borgerdyder”, Kritik 108, 1994, 58-68
 137. “Red Norden fra nordisterne”, Nordisk Tidskrift 1994:4, 305-18
 138. “Afmytologisering af renæssancen”, Den Jyske Historiker 66, 1994, 121-23
 139. “Stater, nationer og etniske grupper i Jugoslavien”, E. A. Andersen og H. Wiberg (ed.), Storm over Balkan, Kbh.: C. A. Reitzels Forlag 1994, 92-124
 140. “De intellektuelle og populismen – Christopher Lasch om fremskridtet og dets kritikere”, Slagmark 22, 1994, 97-104
 141. “Nation-Building Danish Style”, Øystein Sørensen (ed.), Nordic Paths to National Identity in the Nineteenth Century, serie Nasjonal identitet nr. 1/94 Oslo: The Research Council of Norway, 1994, 37-54
 142. “Årsager til og konsekvenser af det danske nej til Maastricht-traktaten”, Olof Ruin (ed.), Suveränitet och demokrati. Bilaga del till Betänkande av EG-konsekvensutredgarna: Subsidiaritet, Stockholm: Statens offentliga utredningar 1994:12, 315-24
 143. “Regioner, stater og nationer i Europa”, Nasjonal identitet og nasjonalisme, Oslo: Den norske Historiske forening, HIFO 1994, 87-101
 144. “Nordisk identitet”, Kulturjournalistik frem mod år 2000, Tema Nord 1994: 644, 9-12
 145. “Grundtvig, el grundtviguianismo y la identidad nacional danesa”, América Latina – Europa Central – Dinamarca. Desafíos regionales e interpretaciones del espacio, Memoria del VI Congreso Ceisal, Århus: Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Aarhus 1994, 3-28
 146. “Regionale, nationale und übernationale Identitäten in den Ostseeländern”, T. El-Gebali-Rüter (Hrsg.), Lebendige Textilkultur in den Ostseeländern, Hohengehren: Schneider Verlag 1994, 10-20
 147. “Muslims and Christians in the Balkans”, Sefa Martin Yürükel (ed.), The Balkan War, Moesgaard: Afdeling for Etnografi og Socialantropologi 1995, 195-203
 148. “Det habsburgske og det osmanniske imperium – Mure, krige og fælles historie”, Ola Tunander (ed.), Europa och Muren. Om “den andre”, gränslandet och historiens återkomst i 90-talets Europa, Stckh.: Nordisk Sommeruniversitet 1995, 157-199
 149. “Det osmanske rikes europeiska karakter”, Samtiden (Oslo) 2, 1995, 21-30
 150. “Forord”, J. P. Bonde, EU Hvorhen?. Union eller forbundsstat? Kbh.: Vindrose 1995, 5-10
 151. ”Da København talte tysk”, De var fremmede, Kbh.: Assistens Kirkegård Udstillingskatalog 1995, 31-34
 152. “Vi har fødder, ikke rødder”, Månedsbladet Press 116-117, 1995, 74-75
 153. “Stat, nation och utrikespolitik i fyra nordiska länder”, Nordiskt 1800-tal. Från de svenska historiedagarna i Örebro hösten 1994, Aktuellt om Historia 1995:2-3, 39-44
 154. “Norden – europæisk eller nordisk?”, De Nordiske Fællesskaber, Den Jyske Historiker 69-70, 1994, 7-37
 155. “The Return of Empires?”, B. Hansen (ed.), European Security – 2000. Festschrift to Bertel Heurlin, Copenhagen: Political Studies Press 1995, 135-171
 156. “Republican Revolution or Absolutist Reform?”, G. M. Schwab and J. R. Jeanneney (eds.), The French Revolution of 1789 and Its Impact, Westport, Connecticut: Greenwood Press 1995, 227-56
 157. “Wie sieht die dänische Öffentlichkeit die Deutschen?” Deutschlandbilder in England, in Frankreich, in Dänemark und in den Niederlanden, 5. Leutherheider Forum 15-18. Dez. 1993, Krefeld: Paul-Kleinewefers-Stiftung 1995, 84-90
 158. “Europas politisk-kulturelle situation frem til år 2010”, Strategisk Oplæg om Fremtidens Europa, Kbh.: Særnummer af Europæisk Politik 1995, 67-92
 159. “Længslen efter en harmonisk verden”, Claes Kastholm (ed.), Korrektur på Mein Kampf, Kbh. 1995
 160. “Dansk mindretalspolitik i praksis”, Responsum afgivet til Folketingets Udvalg vedrørende dansk sikkerhedspolitik for SNU, Christiansborg: Folketinget 1995 (28 pp.)
 161. “Fordommene om den hæslige tysker”, Weekendavisen 5. maj 1995, 1-2
 162. “Der Aufbau einer färöischen Identität – Nordisch, norwegisch, dänisch – oder färöisch?”, C. Dipper u. R. Hiestand (Hrsg.), Siedleridentität, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 1995, 113-140
 163. “Norden, det tyske och det moderna”, Anders Björnsson och Peter Luthersson (eds.), Vändpunkter. Europa och dess omvärld efter 1989, Stockholm: Svenska Dagbladet 1995, 179-210
 164. “Identitet, historie og kultur” (medforfatter), Samfundets behov for forskning, Kbh.: Forskningsministeriet 1996, 11-24
 165. “Danmark og mindretallene i teori og praksis”, J. Kühl (ed.), Mindretalspolitik, Kbh.: DUPI 1996, 44-106
 166. “Alt fast og solidt fordufter – nation og civilisation i den moderne verden”, B. Pecseli (ed.), Kultur & Pædagogik, Kbh.: Munksgaard 1996, 61-87; 2. ed. 1999
 167. “Stat, nation og national identitet”, Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (eds.), Klassisk og moderne samfundsteori, Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 1996, 474-93; 4 oplag; 2. revised ed. 2000 ( Swedish translation 1999; English translation Blackwell 2000, cf. no. 222); 3. revised ed. 2006, 2. oplag; 4. revised ed. 2007 and 2010 (cf. no. 299)
 168. “Det osmanniske rige og Sydøsteuropa”, Nyt fra Historien 46:1, 1996, 129-136
 169. “Das Deutschlandbild in Dänemark”, Hans Süssmuth (Hrsg.), Deutschlandbilder in Dänemark und England, in Frankreich und den Niederlanden, Baden-Baden: Nomos Verlag 1996, 170-193
 170. “The Failure of Universal Empire”, S. Tønneson a.o. (eds.), Between National Histories and Global History, Helsingfors: Historiallinen Arkisto 110:4 1997, 93-114 (reprint DUPI Working Papers 1997/4)
 171. “The European Uniqueness”, European Studies Newsletter I:1 Århus), 1996 20-33
 172. “The Meaning of Europe – Empire, Nation-states, Civilization”, Brian Patrick McGuire (ed.), European Identity in the Middle Ages, Kbh.: C.A. Reitzel 1996, 301-45
 173. “Krig på danske museer og historiecentre”, Dansk Tidsskrift for Museumsformidling 15, 1996 47-50
 174. “Europa – imperier, nationalstater, civilisation”, Passage 24, 1996 117-168, Tema “Europa som drøm”
 175. “The North Sea Countries: A Global Perspective”, North Sea Commission 3rd. General Assembly 14 April 1994, Viborg Amt 1996, 15-23
 176. “Geschichte über Bord”, Nordeuropa Forum 1, 1996, 24-26
 177. “Peasants and Danes: The Danish National Identity and Political Culture”, G. Eley and R. G. Suny (eds.), Becoming National. A Reader, New York: Oxford University Press 1996, 179-222 (reprint of 104)
 178. “Hvorfor ble ikke Kina Europa?”, Samtiden (Oslo) 5/6, 1996, 118-125
 179. “Mainstream er slet ikke så dårlig”, Kritik 123, 1996, 71-75
 180. “Frihed, lighed og kærlighed”, International – the Danish Way. I anledning af ACIUs 5-års dag, Kbh.: ACIU 1996, 33-46
 181. (med Jan Ifversen) (eds.), Begreb og Historie, Aarhus Universitet: Begrebshistoriske Studier 1, 1996 (130 pp.)
 182. “Hinsides Habsburg”, J. Lebech og M. Nørgard, Moderne europæisk nationalisme, Kbh.: Gyldendal 1996, 58-60
 183. “Die Deutschen: eine gelbe Gefahr”, Kurt Jonas und Gudrun Wagner (Hrsg.), Pølsetyskere und dumme Dänen. Eine kontrastive Nachbarkunde, Holbæk.: Forlaget Sprogbøger, 1996, 18-19
 184. “Ikke let at springe ud af skabet som kristen”, A. Poulsen og J. Schow-Madsen (eds.), Kristendom i Nutid, Kbh.: Munksgaard, 1996, 60-61
 185. “Middelhavet og Europa”, Udenrigs 1996:4, 53-60
 186. “Den franske ekspedition”, Sfinx 19:3, 1996, 122-29
 187. “The Nordic Countries in the Baltic Region”, P. Joenniemi (ed.), Neo-Nationalism or Regionality. The Restructuring of the Political Space around the Baltic Rim, Stockholm: Nord Refo 1997:5, 26-53
 188. “Europæisk civilisation, begrebshistorie og diskursanalyse” (med Jan Ifversen), Den Jyske Historiker 73, 1996, 122-137
 189. Hvad nu hvis … Kontrafaktiske hypoteser og “åbne” situationer i historie og historieforskning“, Kritik 127, 1-17, 1997 (preprint CfK arbejdspapir 46)
 190. “Mallorca. Nøgleposten i kongeriget Aragon”, Sfinx 1997:2, 75-84
 191. The Geopolitics of Nordic Identity – From Composite States to Nation States, in Øystein Sørensen and Bo Stråth (eds.), The Cultural Construction of Norden, Oslo: Scandinavian University Press 1997, 25-71
 192. “Nation-States and Empires in the Current Process of European Change”, Ola Tunander (ed.), Geopolitics in Post-Wall Europe, London: Sage Publications 1997, 94-120
 193. “The Many Houses of European Values. European Humanism and Cultural Relativism”, J. P. Burgess (ed.), Cultural Politics and Political Culture in Postmodern Europe, Amsterdam: Rodopi, Postmodern Studies 24, 1997, 41-59
 194. “National and Ethnic Identity in the Baltic Area”, J. E. Olson, Y. Varpio und M. Zadencka (Hrsg.), Literatur und nationale Identität im Ostseeraum, Tampere: Suomen kirjalisuus 36: 1997, 20-49
 195. “Det osmanniske rige, Tyrkiet, Balkan og Europa”, Arven fra Osmannerriget. Balkan og Tyrkiet i går og i dag, Den Jyske Historiker 74, 1997, 9-24
 196. “Dansk Hellenismeforskning”, Den Jyske Historiker 75-76, 1997, 177-20
 197. “Nationale Identitäten. Ursprünge und Entwicklungen. Deutschland, der Norden, Skandinavien” and “Die Geburt der modernen Nationalstaaten in Nordeuropa”, B. Henningsen, J. Klein, H. Müssener und S. Söderlind (Hrsg.), Wahlverwandschaft. Skandinavien und Deutschland 1800 bis 1914, Berlin: Deutsches Historisches Museum 1997, 29-38 og 161-63
 198. “Identitet”, Den Store danske Encyklopædi vol. 9, 1997, 236-37
 199. Hallager, Birgitta, Isager, Jakob, Linton, Michael og Østergård, Uffe (eds.), Hvad Middelhavet gemmer, Århus: Tidsskriftet Sfinx 1997 (167 pp.)
 200. “Euroregion Schleswig/Sønderjylland“, Nord Refo 1997
 201. “Vores chance for indflydelse”, M.-B. Kullberg, P. Bejder, K. B. Holst, EU med andre øjne, Skødstrup: Forlaget Mañana 1998, 5-12
 202. Europa. Identitet og identitetspolitik, Kbh.: Rosinante 1998 (447 pp.) paperback ed. 2000
 203. “Historisk Sociologi som modernitetens historieskrivning – poststrukturalisme og samfundsteori efter den Kolde Krig”, Den Jyske Historiker 80, 1998, 32-73
 204. “Konservatisme, borgerdyder og patriotisme”, Svend Gunbak og Michael Jalving (eds.), Konservatismens veje og vildveje, Kbh.: Gunback Paperbacks 1998, 101-26
 205. “Det truende asiatiske Tyrkiet”, L. Jeppesen og P. Seeberg, Mellem øst og vest. Fra Osmannerriget til det moderne Tyrkiet, Kbh.: Munksgaard 1998, 10-11
 206. Den globala nationalismen. Nationalstatens historia och framtid, med Björn Hettne och Sverker Sörlin, Stockholm: SNS förlag 1998 (463 pp.) 2. upplagan 2006 med efterskrift (503 pp., see no. 297)
 207. “Østersøen som historisk region”, L. Christiansen og J. S. Thomsen (eds.), Danmark i Østersøregionen, Kbh.: DUPI 1998, 21-37
 208. “Venezia – den byzantinske gøgeunge”, Sfinx 1998:3, 114-121
 209. “The Nordic Countries: Centuries of Conflict and the Transition to Cooperation”, Romanian Journal of International Affairs (Bucuresti) vol. IV:2, 1998, 20-70
 210. “Værnepligt og nationalstat”, Fokus, Kbh: DUPI 1998:5 (20pp.)
 211. “Danmark i Europa”, “1749” 250 års jubilæumstillæg, Weekendavisen 8. januar 1999, 2
 212. “Le sentiment national au Danemark”, Historiens et Geographes, No. 366, (Paris) april 1999, 165-174
 213. “Hvad er det særlige ved Europa?”, Hans-Åke Persson & Fredrik Lindström (eds.), Europa – en svårfangad historia, Lund: Studentlitteratur 1999, 38-60
 214. “Europäische Identität und Identitätspolitik”, B. Henningsen und C. Beindorf (Hrsg.), Gemeinschaft. Eine zivile Imagination, Baden-Baden: Nomos 1999, 213-232
 215. “Vad hade hänt … Kontrafaktiska hypoteser och “öppna “ situationer i historien och historieforskningen”, L. M. Andersson och U. Zander (eds.), Tänk om … Nio kontrafaktiska essäer, Lund: Historiska Media 1999, 29-64, paperback ed. 2000, pp. 25-57 (Swedish translation of 182; 3. printing 2003); reprint in Lars M. Andersson och Ulf Zander (red.), Tänk om… Tio kontrafaktiska berättelser, Lund: Historiska media i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2009, 32-74
 216. Se lige ud”. Værnepligten til debat (sammen med H. C. Bjerg og H. Engell), Kbh.: Folk og Værn 1999 (99 pp.)
 217. “Nation”, Den Store danske Encyklopædi vol. 14, 1999, 27-28
 218. “Danmark og Norge. Delt af en fælles fortid?”, Erik Rudeng (ed.), Kunnskapsregimer. Debatten om De nasjonale strateger af Rune Slagstad”, Oslo: Pax forlag 1999, 117-134
 219. “Europas Forenede Stater?”, M. Esmann, P. Hiort, J. Maigaard, L. Nielsen (eds.), Europarådet 1949-99, Kbh.: Europabevægelsen i Danmark 1999, 48-55
 220. “Norge, Norden og Europa”, Gudmund Moren (ed.), Historikerens rolle i samfunnet. Rapport fra Norske Historiedager 99, Høgskolen i Lillehammer 1999, 91-96
 221. “1848 aus der Sicht von 1998. Der Bürgerkrieg im dänisch-deutschen Gesamtstaat 1848-50 unter der Perspektive des Bürgerkrieges in Ex-Jugoslawien”, W. Beutin, W. Hoppe und F. Kopitzsch (Hrsg.), Die deutsche Revolution von 1848/49 und Norddeutschland, Frankfurt a. M.: Peter Lang 1999, 251-262, Bremer Beiträge zur Literatur- und Ideengeschichte Bd.27
 222. “Nationalisme eller patriotisme”, W. Boss, A. Johansen, S. Kofod (eds.), Nationalisme, krig og demokrati, Kbh.: Gyldendal 1999, 119-120
 223. “Uddannelse og nationalisering – opbygningen af en nationalstat”, Uddannelse 1999:5, 14-23
 224. “Wie klein und homogen ist Dänemark eigentlich”, Ästhetik und Kommunikation (Berlin) 107, 1999, 25-32 (Tema: Kleine Länder)
 225. “Grundloven, kirken og Danmark”, Bent Hansen (ed.), Talerne ved grundlovsfesten i Viborg 17. september, Viborg: Viborg Amt 1999, 29-38
 226. “Regions and Regionalism in Denmark”, Newsletter No. 2, Jean Monnet Center Aarhus University, 2000, 4-13
 227. Danish National Identity: Between Multinational Heritage and Small State Nationalism“, Hans Branner and Morten Kelstrup (eds.), Denmark’s Policy towards Europe after 1945: History, Theory and Options, Odense University Press 2000, 139-184, 2. ed. 2003
 228. “Hvad er det “europæiske” ved den europæiske civilisation”, J. Balling (ed.), Kirken og Europa, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000, 22-101
 229. “Hvilket Danmark?”, Medlemsrapport, Kbh.: Institut for Fremtidsforskning, 2000:2, 22-26
 230. “State, Nation and National Identity”, H. Andersen and L. B. Kaspersen (eds.), Classical and Modern Social Theory, Oxford: Basil Blackwell 2000, 447-66
 231. “Europæisk samarbejde og nationale minoriteter”, Sigurd Handrup a.o. (eds.), På randen af Europa, Kbh.: Operation Dagsværk 2000, 34-42
 232. “Ydmyg selvhævdelse – en dansk kunstart”, Th. Borup Jensen (ed.), Danske tilstande. En antologi af danske essays, Kbh.: Schønbergs kulturelefanter 2000, 76-85
 233. “Euroen og markedet” Newsletter 4 Jean Monnet Center, Aarhus University 2000, 6-9
 234. Holocaust, folkedrab, folkemord og europæiske værdierFolkemord. Den Jyske Historiker 90, 2000, 14-38
 235. European Identity and the Politics of Identity“, Peter Burgess and Ola Tunander (eds.), European Security Identities. Contested Understandings of EU and NATO, Oslo: PRIO Report 2/2000, 7-28
 236. “Den franske ekspedition til Ægypten”, Erik Christiansen (ed.), Arven fra Ægypten vol. II, Århus: Sfinx, Institut for klassisk arkæologi, Århus Universitet 2001, 123-142
 237. Er Spanien anderledes?“ in Spanien mellem imperium og nation af mange nationer, Den Jyske Historiker 91-92, 2001, 5-24
 238. Fortsætter historien? I anledning af Thomas Thurahs Historien er ikke slut“, Kritik 152, august 2001, 58-65
 239. “Wallerstein, Immanuel”, Den Store Danske Encyklopædi vol. 20. 2001, 289
 240. “Nationalsproget fransk blev skabt i 1789 – vejen fra provins til nation”, Fransk Nyt 228, maj 2001, 18-20
 241. “Regions and Regionalism in Denmark”, Regional Contact 15, 2001 Maribor, (Slovenia), special issue on “Regionalism from Exclusion to Inclusion”, 148-156
 242. “Én kosmopolitisk kultur?”, Politologiske Studier 4:2, 2001, 106-109
 243. “National identitet, etnisk eller politisk nation”, Fransk Nyt 229, sept. 2001, 44-46
 244. “Den danske stat – territorialt betragtet”, Torben Beck Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen (eds.), Territorial Dynamik – Streger på landkort, billeder i vore hoveder, Århus: Aarhus Universitetsforlag og Magtudredningen 2002, 45-60
 245. “The North Sea Region: a contrast or Supplement to the Surrounding Nation-States?”, New Northern Knowledge. Structural Change in Europe 2, Bollschweil (BRD): Hagbarth Publications 2002, 11-19
 246. “Regeringskonferencen i historisk perspektiv eller er føderalisme en idé for Europa?”, Økonomi og Politik 2002:2, 37-61
 247. “Nordic Identity between “Norden” and Europe”, Luis Beltrán, Javier Maestro, Liisa Salo-Lee (eds.), European Peripheries in Interaction. The Nordic Countries and the Iberian Peninsula, (papers from an International Seminar November 23-25, 2000, University of Alcalá, Spain), Universidad de Alcalá: Servicio de Publicaciones 2002, 151-202
 248. “Stato e società civile in Danimarca: il paradosso danese”, in Carlotta Sorba (ed.), Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella storia contemporanea”, atti del convegno annuale SISSCO, Padova, 2-3 dicembre 1999, Roma: Pubblicazioni degli Archivi di Stato 101, 2002, 70-115
 249. “The State of Denmark – Territory and Nation”, Comparare. European History Review 2, (Paris) 2002, 200-220
 250. “The Europe of Regions – a lost Project?”, Journal of Nordregio, September 2002, vol. 2, 7
 251. “Den europæiske nødvendighed – og den danske”, Udenrigs 2002:4, 80-87 (reprint i Newsletter from The Jean Monnet Center, No.11, University of Aarhus, 2002, 23-30)
 252. “Menneskerettighedernes oprindelse”, Kvan 64, november 2002, 108-127
 253. “Dansk identitet – folk, stat, nation, sprog og kirke”, i Annette Lerche Trolle, Merete Ipsen, Michael Steen Hansen, Jens Thorhauge (eds.), … herfra min verden går. Dansk identitet i fortid, nutid og fremtid, Vejle: Sammenslutningen af Lokalarkiver 2002, 21-30
 254. “Holocaust, Genocide and European Values”, Steven Jensen (ed.), Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates, Copenhagen: Danish Center for Holocaust and Genocide Studies, Danish Genocide Studies Series vol. 2, 2003, 175-92; Bosnian translation, “Holokaust, genocide i evropske vrijednosti”, in S. Jensen (Uredio), Genocid – Slucajevi, Poredenja i Savremene Rasprave, Sarajevo 2007, 197-216
 255. “Den Jyske Historikers første hundrede numre”, Den Jyske Historiker. Mellem civilisationshistorie og globalhistorie, 100, 2003, 5-11
 256. “Lutheranismen, danskheden og velfærdsstaten”, Klaus Petersen (ed.), 13 Historier om den danske velfærdsstat, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003, 27-37
 257. “Dansk udenrigspolitik – de første 2500 år”, Udenrigs 2003:1, 89-92
 258. “Världsförbättrare kan inte sitta på åskådarläktaren”, Axess 4, maj 2003, 9-10, på dansk no.249
 259. “Dansk interventionspolitik”, Jean Monnet Center Newsletter No. 14, Aarhus University, June 2003, 38-45
 260. “Gibraltar”, Sfinx 26:2, 2003, 92-96
 261. “For konge og fædreland. Universiteterne i dansk-norsk-slesvigsk-holstenske stat”, Rubicon 11:2, (Odense), 2003, 17-42; forkortet version som 6 artikler i Weekendavisen september 2004
 262. “Europa” er der hvor der ikke er dødsstraf”, Kritik 165, 2003, 51-54
 263. “Holocaust and European Values”, Jean Monnet Center Newsletter No. 15, Aarhus University, October 2003, 8-29
 264. Christine Antorini m.fl., Epostler. En antologi, Kbh.: Gyldendal 2003 (189s.), (medforfatter)
 265. “Nationellt självbestämmande?”, i Håkon Arvidsson & Hans-Åke Persson (ed.), Europeiska Brytpunkter, Lund: Studentlitteratur 2003, 25-70
 266. “Myter om dansk historie”, Kvan 67 (Kultur og dannelse), december 2003, 42-61
 267. “Auschwitz og europæiske værdier”, Thomas Brudholm og Martin Mennecke (eds.), Erindringens fremtid. Auschwitz-dag i Danmark, Kbh.: Lindhardt og Ringhof 2004, 180-2033
 268. “Mer, fer, terre: les clefs de l’histoire scandinave”, Geo no. 302, (Paris) avril 2004, 63-65, tema “Danemark, Norvège, Suéde”
 269. “Udvidelse af EU eller genforening af Europa?”, Jean Monnet Center Newsletter No. 18, University of Aarhus, June 2004, 6-17
 270. “The Danish Path to Modernity”, Thesis Eleven 77, May 2004, 25-43
 271. “Europe’s Saints: The Official Construction of a History of the European Union”, J. Peter Burgess (ed.), Museum Europa. The European Cultural Heritage between Economics and Politics, Kristiansand: Norwegian Academic Press 2003, 31-66
 272. “Pas og grænser i historien”, Jesper Gulddal og Mette Mortensen (eds.), Pas. Identitet, kultur og grænser, Kbh.: Informations Forlag 2004, 43-60
 273. “Nation. nationalisme og national identitet” in Tim Knudsen (ed.), Kernebegreber i politik, Kbh.: Forlaget Thomson 2004, 102-32
 274. “Europa i Norden”, Nytt Norsk Tidsskrift, 21 årg. 3-4, 2004, 382-98
 275. “Europas mange nye ansigter”, Udenrigs 2004:3, 42-65
 276. “Georg Brandes og Europa i dag”, Olav Harsløf (ed.), Georg Brandes og Europa. Forelæsninger fra 1. internationale Georg Brandes Konference, Firenze, 7-9. november 2002, Kbh.: Museum Tusculanum Press 20004, 31-46
 277. “La Danimarca e l’Europa. Una relazione difficile”, Nord ed Europa. Identità Scandinava e Rapporti Culturali con il Continente nel Corso dei Secoli, Atti del convegno internazional di Studi, Genova, 15-17 settembre 2003, Quaderni del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne 13, a cura di Gianna Chiesa Isnardi e Paolo Morelli, Genova: Casa Editrice Tilgher-Genova 2004, 281-312
 278. ““Eidora Romani Termini Imperii”, Cooperation and Integration in Nordic and European Contexts”, Newsletter from the Jean Monnet Center, University of Aarhus No. 20, December 2004, 31-58
 279. “Georg Brandes e l’Europa di oggi”, Studi Nordici IX, 2002/2004, Pisa 35-41
 280. “Gottorp, Slesvig og Sønderjylland mellem ’dansk’, ’tysk’ – og ’svensk’”. In Steinar Imsen (ed.), Grenser og grannelag i Nordens historie, Oslo: Cappelen 2005, 51-71
 281. “Der Aufbau einer fäöischen Identität. Nordisch, norwegisch, dänisch – oder färöisch?” und “Der Staat Dänemark – Territorium und Nation”, Tjaldur. Mitteilungsblatt des Deutsch-Färöischen Freundeskreises e.v. – Týskt-Føroyskt Vinafelag Nr. 33-34, 2005, 73-103 (English version om my website www.cbp.cbs.dk)
 282. “Denmark and the New International Politics of Morality and Remembrance”, Danish Foreign Policy Yearbook 2005, 65-101
 283. “Nationalstatens genkomst?”, Kritik no. 176-177, 2005, 7-24
 284. 284.          “Verdens historie”, in Hvad enhver dansker bør vide, Gyldendal Leksikon i et bind, Kbh.: Gyldendal 2005, 203-207
 285. “College for the Instruction of Asian and Other Youth in Eastern Literature and European Science in Serampore”. In George Oommen and Hans Raun Iversen (eds.), It began in Copenhagen. Junctions in 300 years of Indian-Danish Relations in Christian Mission, Delhi: Indian Society for Promoting Christian Knowledge 2005, 204-220
 286. “Universitetet i Serampore”. In K. E. Bugge m.fl. (eds.), Det begyndte i København…. Knudepunkter i 300 års indisk-danske relationer i mission, Syddansk Universitetsforlag 2005, 165-175
 287. “Lutheranismen og den universelle velfærdsstat”. In J. H. Schiørring (ed.), Kirken og velfærdsstaten, Kbh.: Anis Forlag, 2005, 147-184 (Lutheranism and the universal welfare state in Denmark)
 288. “Forord til den danske udgave” i Mirjam Bolle, Nu skal du høre hvordan en dag går her … Dagbogsbreve fra Amsterdam, Westerbork og Bergen-Belsen, Kbh.: Høst & Søn 2006, 7-24 (om Danmark og Nederlandene)
 289. “Denmark: A Big Small State – The Peasant Roots of Danish Modernity”. In John L. Campbell, John A. Hall, and Ove K. Pedersen (eds.), National Identity and the Varieties of Capitalism. The Danish Experience, Montreal: McGill-Queen’s University Press 2006, 51-98
 290. “The History of Europe seen from the North”, European Review, 14:2, (Oxford) 2006, 281-297
 291. “Fædrelandenes Europa” eller “Europas Forenede Stater”?”, Quo Vadis. Europa efter forfatningstraktaten, Den Ny Verden 38:4, 2005, 7-26 (udkom i 2006)
 292. “Rezension von Bo Stråth, “Union och demokrati. De Förenade Rikena Sverige-Norge 1814-1905” und Francis Sejerstedt, ”Socialdemokratins tidsålder. Sverige och Norge under 1900-talet”, Nordeuropaforum 2005:2, 103-106
 293. “Svenske kejserdrømme”, Weekendavisen 17. marts 2006, 6-7
 294. Tyrkiet i EU? – EU’s identitet, værdier og grænser, Copenhagen: DIIS 2006, www.diis.dk i serien DIIS: EU’s dilemmaer (21 pp.); trykt som “Tyrkiet i EU? – EU’s identitet, værdier og grænser” i Anne Mette Vestergaard og Malene Fenger Grøndahl, EU’s dilemmaer – Hvad sker der?, Kbh.: Informations Forlag 2006, 139-149
 295. “EU – hvor stort? Tyrkiet, islam og europæiske værdier” i Dan Jørgensen (ed.), Eurovisioner. Essays om fremtidens Europa, Kbh.: Informations Forlag 2006, 43-66
 296. “Why did China not discover Europe?”, Treasures from the Forbidden City and the Royal Danish Court, Cph.: The Royal Silver Vault 2006, pp.244-253 (Danish “Hvorfor var det ikke Kina som opdagede Europa?”, Skatte fra Kejserens Kina. Den forbudte by og Det Danske Kongehus, Katalog, Christiansborg Slot: Det Kongelige Sølvkammer 2006, 34-45; pp. 372-99 in Chinese
 297. “Efterskrift til andra upplagan” (med Björn Hettne och Sverker Sörlin), Den globala nationalismen. Nationalstatens historia och framtid, 2. reviderede og udvidede udgave, Stockholm: SNS Förlag 2006, 457-493 (see. 206)
 298. “Global nationalisme og nationalstatens fremtid”, Anders Jerichow (ed.), Verden foran os, Kbh.: Det Udenrigspolitiske Selskab 2006, 61-73
 299. “Tanker før tanken. Forestillingen om den vestlige tanke – og dens østlige oprindelse”, Hans Siggaard Jensen, Ole Knudsen, Frederik Stjernfeldt (eds.), Tankens Kraft. Vestens idehistorie vol. I-III, Kbh.: Lindhardt og Ringhoff 2006, 21-56 og “Deus Vult! – ideen om hellig krig i Europa (med Frederik Stjernfeldt), i samme pp. 325-29
 300. “Entre deux mers – Comparing the Mediterranean and the Baltic Sea”, Carsten Schymik, Valeska Henze, Jochen Hille (eds.), Go North! Baltic Sea Region Studies: Past – Present – Future, Berlin: BWV Berliner Wissenschafts Verlag 2006, 161-194
 301. “Folkedrab”, Thomas Brudholm og Martin Mennecke (eds.), Efter folkedrab. En flerfaglig undervisningsbog, Kbh.: Dansk Institut for Internationale Studier 2007, 7-9
 302. “Den europæiske drøm – om EU”, Jean Monnet Center Newsletter, University of Aarhus 29, March 2007, 9-17
 303. “Stat, nation og national identitet”, Klassisk og moderne samfundsteori, Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (eds.), Kbh.: Hans Reitzels Forlag 4. udgave 2007, 545-70 og 764-69 (nyskrevet bidrag), 4. oplag 2010; pp.5. reviderede udgave 2013, 675-700
 304. “En røvet datter dybt begrædt – 1864 i perspektiv” i Jakob Kidde Sauntved og Jakob Eberhardt, 1864, Århus: Jyllands-Postens Forlag 2007, 10-23
 305. “Sprog i Danmark”, Udenrigs 2007:1, 2-7
 306. “Catalonien. Den spanske Mark”, Sfinx 2007:2, 41-46
 307. “Industrikolonier langs Llobregat-floden”, Sfinx 2007:2, 92-95
 308. “Eksisterer der en fælles europæisk identitet?”, Simon Emil Ammitzbøll og Erik Boel (eds.), Europa i alle palettens farver. 11 essays om europæiske værdier, Kbh.: Informations forlag 2007, 15-40
 309. “Nazisme, totalitarisme og folkemord”, Mikkel Thorup, Hans-Jørgen Schanz og Mehdi Mozaffari (eds.), Totalitarisme – venskab og fjendskab, Acta Jutlandica 82:1, 2007, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 139-150
 310. “We must all examine our recent histories”, The Times Higher Education Supplement May 18, 2007, 16
 311. “Nationalisme. Danmarks historie 1814-64”, Samvirke 2007:7, juli, 50-55
 312. “Danmarks historie – fra gravhøj til globalisering. Nationalisme 1814-64”, i Rasmus Dahlberg (ed.), Danmarks historie – fra gravhøj til globalisering, Kbh.: Samvirke Bøger 2007, 111-128 (udvidet udgav af 304)
 313. “EU-Parlamentet: Mere magt – mindre opbakning”, Udenrigs 2007:4, 36-40
 314. “Cooperation among Equals – Political Culture in the Nordic Countries”, Ekavi Athanassopoulou (ed.), United in Diversity? European Integration and Political Cultures, London: I. B. Tauris 2008, 105-130 (Greek translation 2009)
 315. “Der Holocaust und europäische Werte”, Aus Politik und Zeitgeschichte 1-2, 2008, 25-31
 316. “Seien Sie herzlich willkommen in Kopenhagen”, Weekendavisen Idéer, 22. februar 2008, 8-9 (om tysk sprog og kultur i Kbh.)
 317. “Grænselandet og Schanz – idéhistorie, nationale identitet og mindretal i Danmark”, J. Carlsen, O. Morsing and P. Aa. Sørensen (eds.), Tankens grænseland – Hans-Jørgen Schanz 60 år, Århus: Forlaget Modtryk 2008, 53-72
 318. “Europa-Parlamentet og det demokratiske underskud”, Peter Nedergaard (ed.), Fra Fælles Forsamling til Folkestyre. Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008, Kbh.: Europa-Parlamentets Informationskontor 2008, 40-43
 319. “De egentlige europæere”, Noter i marginen, Udenrigs 2008:1, 4-6
 320. “Færøerne: Nation eller stat?”, Udenrigs 2008:1, 54-72; i en version med litteraturoversigt, Færøerne i det danske Rigsfællesskab – nation uden stat eller med? Working Paper Cbp. 44, 2008 www. cbs.dk
 321. “Deutsche Spuren in Kopenhagen”, www.goethe.de/ins/dk Gesellschaft 2008 (længere udgave på tysk af no. 308)
 322. “…kérdéseket kell feltenni a múltnak. Beszélgetés Uffe Østergård dán történésszel” Aetas. Történettudományi Folyóirat 21:4, (Budapest) 2007, 170-183
 323. “Kamp om historien – historie som kamp” i Finn Collin og Jan Faye (red.), Ideer vi lever på – Humanistisk viden i videnssamfundet, Akademisk Forlag 2008, 204-23
 324. “De skandinaviske staters udvikling”, Politica 40:4, 2008, 442-456 plus 492; tema: “Statsdannelse”
 325. “Det skæve Danmark – mellem Tscherning og Lehmann”, Information, 28.3, 2009 16-17
 326. “Norden og Danmark i Europa”, Månedsblad for den danske klub i Belgien, april 2009, 14-16
 327. “Europa-Parlamentet – det demokratiske underskud og nationalstaterne”, Folkevirke 2009:2, 3-5
 328. “Europa 1500-1800 – territorialstater, imperier, bystater, grænser”, Lars Bo Kaspersen og Jørn Loftager (eds.) Klassisk og Moderne Politisk Teori, Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 2009, 119-149
 329. “Hvor er Norden henne? De nordiske nationalstater i Europa” Bjørn Magnus Berge och Anders Bjørnsson (red.), Skandinaviske vägval, Stockholm: Atantis 2008, 189-197
 330. “Hvad er en tyran?”, William Shakespeare, Richard III, Kbh.: Katalog til Det Kgl. Teaters opsætning af Richard III, september 2009, 12-18
 331. “Carlsen, Testrup, Grundtvig og Lars Bjørnbak” i Hans R. Christensen m. fl. (red.), “Vågn dog nu – glæd dig dog” – Jørgen Carlsen 60 år, Århus: Klim 2009, 83-93
 332. “Vad hade hänt … Kontrafaktiska hypoteser och “öppna” situationer i historien och historieforskningen”, Lars M. Andersson och Ulf Zander (red.), Tänk om… Tio kontrafaktiska berättelser, Lund: Historiska Media i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2009, 32-74 (Swedish translation of 182)
 333. “L’histoire de l’Europe vue du Nord”, Les rendez-vous de l’histoire; 27 Leçons d’histoire Paris: Éditions du Seuil 2009, 247- 255
 334. “En røvet datter dybt begrædt – eftervirkninger af 1864 i dansk politisk kultur og erindring”, Weekendavisen Idéer 7.11, 2009, 8-9
 335. “Dansk bondelærdom – hvis helstaten havde overlevet…”, Weekendavisen Idéer 13. november, 2009, 4-5
 336. “Murens fald – tyve år efter”, Udenrigs 2009:3, 6-21
 337. “Kampen om historien i Danmark efter 2001”, Historie 2009:2, 115-138
 338. “Martin Luther og dansk politisk kultur. Nationalkirke, luthersk reformation og dansk nationalisme”, Kritik 195, marts 2010, 36-59
 339. “I helhedens interesse – patriotisme eller nationalisme i det oldenburgske monarki i 1700-tallet”, Weekendavisen Idéer 31. 3, 2010, 8-9
 340. “Tyrkiet og Grækenland er integrerede dele af Balkan”, Udenrigs 2010:1, 29-50
 341. “Det tyske spørgsmål i Danmark 1848-1920”, Kulturarvsstyrelsen, 1001 fortællinger om Danmark 2010, Kulturarvsstyrelsens website, 5.5. 2010
 342. “Den svenske udgave af den danske syge”, Information 29.6, 2010, 26-27
 343. “Krimkrigen”, Sfinx 33:2, 2010, 82-88
 344. Den svenske udgave af den danske syge”, Information 29.-30.6, 26-27 (om Folkhemspopulismen)
 345. “1759 – da Storbritannien erobrede verdensherredømmet”, in Lars Bo Kaspersen, Joachim Lund og Ole Helby Petersen (red.), Offentligt eller privat? Historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi, Kbh.: Jurist- og Økonomforlaget 2010, 103-119
 346. “Pas og grænser i Europa fra l’ancien régime til EU-Schengen”, Torkild Bak, Mette Bock og Jens Holger Schiørring (eds.), Grænser for solidaritet. Indvandrerpolitik i dansk og europæisk perspektiv, Frederiksberg: Anis 2010, 281-322
 347. “Nation branding og historieskrivning”, Marius Sylvestersen; Mads Mordhorst; Rasmus Kjærgaard Rasmussen; Brian Valbjørn Sørensen (red.), Den danske nation branding indsats – erfaringer og refleksioner, Kbh.: CBS, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Klimakonsortiet 2010, 24-37
 348. “En slavists erindringer”, anmeldelse af Thomas Petersen, Min vej østover. Rusland Sibirien, Baltikum, Ukraine, Centralasien, Kaukasus, 2010, Udenrigs 2010:3, 96-100
 349. “1864. Året da Danmark næsten gik under”, Kritik 198, december 2010, 92-99
 350. “Schleswig and Holstein in Danish and German Historiography”, in Tibor Frank and Frank Hadler (eds.), Disputed Territories and Shared Pasts. Overlapping National Histories in Modern Europe vol. 6 of “Writing the Nation. National Historiographies and the Making of Nation States in 19th and 20th Century Europe”, Houndsmill: Palgrave Macmillan 2011, 200-223
 351. (ed.) (med Mads Mordhorst), Nation-branding, Den Jyske Historiker 126, January 2011, 199 pp.
 352. “Nation-branding – en humanistisk disciplin?”, Den Jyske Historiker 126, 2011, 5-15 (med Mads Mordhorst)
 353. “Historieskrivning og nation-branding – har vi ikke altid gjort det”, Den Jyske Historiker 126, 2011, 162-194
 354. “Current Challenges to Nordic Labor Policy”, Atle Midttun and Nina Wiyoszek (eds.), The Nordic Model: Is it Sustainable and Exportable? Oslo: BI Norwegian School of Management, 21-23, www.ceres.no January 2011
 355. “Ytringsfriheden i globaliseringens orkan-øje”, Udenrigs 2011:1, 112-115
 356. “1864-komplekset bearbejdes fordi Danmark er i krig”, Grænsen nr. 2, april 2011, 14- 19
 357. “Swords, Shields or Collaborators? Danish Historians and the Debate over the German Occupation of Denmark”, Henrik Stenius, Mirja Östberg and Johan Östling (eds.), Nordic Narratives of the Second World War, Lund: Nordic Academic Press, 31-54
 358. “Monumentet for italienernes sejre”, Sfinx 34:2, juni 2011, 91-95
 359. “Kafka ved Garda-søen”, Sfinx 34:2, juni 2011, 100
 360. “Danes”, Jeffrey E. Cole (ed.), Ethnic Groups of Europe. An Encyclopedia, Santa Barbara, Ca.: ABC-CLIO 2011, 103-10
 361. “Using the Classics to understand Europe in the present”, Baltic Worlds IV:2, June 2011, 56-58
 362. “Den gennemtrængelige grænse”, Weekendavisen 15. juli. 2011, 8
 363. “1864 i dansk og tysk historie”, Carsten Jahnke og Jes Fabricius Møller (Hrsg.), 1864 – und der langen Schatten der Geschichte. 1864 – og historiens lange skygger, Husum: Ihleo Verlag 2011, 27-42
 364. “Opfindelsen af naturlige grænser”, Weekendavisen Idéer, 5. august 2011, 8-9
 365. “Den frie rejse – om pas og grænser”, Weekendavisen 2. september 2011, 12
 366. “Folkemord”, “Holocaust”, “Nationalisme”, “Nationalkarakter”, “Nationalitet”, opslag i Sociologisk Leksikon, red. Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen, Copenhagen: Hans Reitzels Forlag 2011, 166-67, 238, 443-44
 367. “Dänemark und Deutschland als europäische Nachbarn – Geschichte und Erinnerung”, in Susanne Fabrin und Matthias Müller-Wieferig (Hrsg.), 50 Jahre Goethe-Institut Dänemark, Copenhagen: Goethe-Institut 14. September 2011, 219-224
 368. Omtale af Hans Boas Dabelsteen, Folkekirkelighed. En undersøgelse af sekularismen i Danmark, Forlaget Politiske Studier 2011 (bagsidetekst)
 369. “Lutheranism, nationalism and the universal welfare state – National churches and national identity after the Reformation and the development of the welfare state in the Nordic nation states”, Katharina Kunter und Jens Holger Schiørring (Hrsg.), Europäisches und Globales Christentum / European and Global Christianity. Herausforderungen und Transformationen im 20. Jahrhundert / Challenges and Transformations in the 20th Century, Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte Reihe B Band 54, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, 78-101
 370. “Historical Sociology, Political Science and Comparative History of Empires”, Journal of Political Power 4:3, 2011, 465-71, Special issue on “Imperial Power and the organization of space in Europe and North America” edited by Magali Gravier and Noel Parker
 371. “Canada mellem Europa og Amerika”, Anglo Files. Journal of English Teaching no. 162, tema Canada, November 2011, 25-39
 372. “EU’s krise er ikke en nord-syd krise”, Udenrigs 2011:3, 24-35
 373. “Sønderjylland fra A til Å”, Grænsen 73:6, December 2011, 9-11
 374. “Bindestregs-danskere eller etniske mindretal?”, Mehdi Mozaffari (red.), 10 bud – på kultur, identitet og værdier i Danmark, Århus: Systime 2012, 28-57
 375. “1789 – revolutionens Paris”, i Stéphanie Surrugue m.fl., Vide Verden. Paris, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2012, 244-263
 376. “Nationen – selvstændighedens steder”, i Tonny Vorm m. fl., Vide Verden. Barcelona, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2012, 146-167
 377. “The Danish Path to Modernity”, Jóhann Páll Árnason and Björn Wittrock (eds.), Nordic Paths to Modernity, New York and Oxford: Berghahn Books 2012, 49-68
 378. “International dansker, dekonstruktiv konstruktivist, polyhistor, borgerlig klummeskriver eller?” Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen (red.), Senil ulydighed. Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen, Kbh.: Anis 2012, 95-105
 379. “Danish National Identity: A Historical Account” in Martine Cardel Gertsen, Anne-Marie Søderberg and Mette Zølner (eds.), Global Collaboration: Intercultural Experiences and Learning, Houndsmill: Palgrave Macmillan 2012, 37-55
 380. “Malta og herredømmet over Middelhavet”, Anglo Files. Journal of English Teaching no. 164, May 2012, 66-83
 381. “Crisis for the Danish Model of Flexicurity?”, The Civic Institute, Warszawa, (interview), www.instytutobywalski.pl
 382. “Norden er gledet fra hinanden siden 1814”, Udenrigs 2012:2, 87-97
 383. “Fortidens nutid – dansk nationalisme og national identitet”, Erik Bach, Jesper Carlsen, Stine Fagerholt, Maria Fabricius Hansen, Per Øhrgaard (red.), Her og nu! Fortidsforståelse i kunst, kultur og videnskab, Kbh.: Carlsbergfondet 2012, 22-39
 384. “Svækkelsen af Europa”, Weekendavisen 7.9. 2012, 8
 385. “Skrivefrækhed”, Weekendavisen Bøger 7.9., 2012, 8-9 (anm. af Ulrik Langen, Det sorteste hjerte, Politikens Forlag 2012)
 386. “Ikke let at springe ud af skabet som kristen”, i Allan Poulsen og Jakob Schow-Madsen (eds.), Kristendom i nutid, Kbh.: Gyldendal 2012, 116 (opr. Jyllandsposten 4.6. 1995)
 387. “Calvinismen gennemsyrer USA” og “Kirke og velfærdsstat”, i Johnny Thiedecke (red.), Religion og samfund fra reformation til nutid, Kbh.: Pantheon 2012, 48 og 114-115
 388. “Umådelige fordele” (Nobels fredspris til EU), Weekendavisen 19.10, 2012, 11
 389. “De nordiske lande i Europa”, P. Andersen, I. Henriksen, J.H. Petersen & H. Zobbe (red.), Hvordan ser verden ud? 73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier. Professor Niels Kærgård 70 år, Kbh.: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012, 295-301
 390. “Cooperation among Equals: Political Cooperation in the Nordic Countries”, Ras Tind Nielsen and Geir Helgesen (eds.), Ideas, Society and Politics in North East Asia and Northern Europe. Worlds Apart Learning From Each Other, Copenhagen: Nias Press 2012, 175-209
 391. “Review-essay: Grundtvig som politisk tænker”, Økonomi og Politik 2012:4, 114-118
 392. “Bog for bog: Den særlige danske nationale identitet” (ved Jon Faber) www.information.dk/455326, 22.3.2013
 393. “Union, federation or ’merely’ European Cooperation. Norden as a Result of 1814”, Baltic Worlds, Vol. VI:1, March 2013, 46-51
 394. “I vor tid – med Bjøl”, Udenrigs 2013:1, 120-22
 395. “Medborgerskab i en globaliseret verden”, Grænsen 75:3, juni 2013, 16-21
 396. “Det svenske konsulat i Istanbul”, og “Boomtown ved Bosporus”, Sfinx 36:2, 2013, 73-77 og 104 (temanummer om Istanbul)
 397. “Lutheran Orthodoxy and Anti-Catholicism in Denmark 1536-2011” (with Jes Fabricius Møller), in Yvonne Werner and Jonas Harvard (eds.), European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective, European Studies vol. 31, Amsterdam:and New York Rodopi 2013, 165-189
 398. “Ingen ende på Napoleon?”, Information 3.9., 13
 399. “Rød-hvid. Rækker dansk identitet helt til Arktis?”, Politiken Debat 19.10., 6
 400. “Den hidtil bedste bog om islamisme” (anmeldelse af Mehdi Mozaffari, Islamisme. En orientalsk totalitarisme), Information Bøger 25.10., 10-11
 401. “Krig, statsdannelse og demokrati”, Peter Lodberg, Jens Torkild Bak og Mette Bock (red.), Danmark i krig, Kbh.: Anis, 173-220
 402. “Den farvede general” (anmeldelse af Tom Reiss, Den sorte greve), Information 23.12., 27